Výherce víkendového pobytu pro 2 osoby v Salzburgu


Výherce víkendového pobytu pro 2 osoby v Salzburgu

Výherkyní se stala Libuše Dvořáková z Prahy.

Správná odpověď je č.3 – The Sound of Music/Za zvuků hudby.

Celkem přišlo 593 odpovědí.

www.salzburg.info/cs

Děkujeme partnerovi Tourismus Salzburg za věnování ceny do soutěže.