Zpracování osobních údajů


Podmínky šíření obchodního sdělení a nakládání s osobními údaji

Zaškrtnutím příslušného pole v internetovém formuláři zákazník uděluje společnosti BILLA, spol. s r.o., se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ 251 01, IČ 00685976, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61519 (dále jen BILLA), svůj souhlas k tomu, aby

  • využila poskytnutý elektronický kontakt zákazníka (e-mail vyplněný do formuláře) za účelem šíření obchodních sdělení BILLA elektronickými prostředky za podmínek stanovených zákonem č. 480/2004 Sb., popř. právním předpisem, kterým bude tento zákon v budoucnu nahrazen;
  • zpracovávala veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem (veškeré osobní údaje vyplněné do formuláře) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. sama nebo prostřednictvím dalších jí pověřených subjektů (zpracovatelů osobních údajů) za účelem propagace obchodní sítě BILLA a dalších společností koncernu REWE, marketingu zboží a služeb BILLA a dalších společností koncernu REWE a vytváření a vyhodnocování obchodních databází a statistik nákupních zvyklostí zákazníků.

Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být zpracovány manuálně nebo elektronicky, 
a to jak na území ČR, tak i v zahraničí. Osobní údaje budou zpracovávány společností BILLA nebo subjekty, které tím BILLA pověří (zpracovatelé osobních údajů). Osobní údaje mohou být předány osobě tvořící součást koncernové skupiny REWE. 

Zákazník uděluje svůj souhlas na dobu 10-ti let. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas bezplatně písemně odvolat na adrese sídla společnosti BILLA. 

Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména práva popsaná v § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo být informován o zpracování osobních údajů, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo žádat opravu svých osobních údajů a právo žádat po BILLE (či zpracovateli) vysvětlení anebo odstranění závadného stavu vzniklého při zpracování osobních údajů. Ve věci zpracování osobních údajů se může zákazník kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, bude-li mít za to, že zpracování osobních údajů vykazuje jakéhokoliv nedostatky.