Firemní vize


Co je to firemní vize?

Mise a vize, poslání firmy, firemní kultura, společné hodnoty – jsou to jasně zformulované zásady a cíle naší společnosti, které určují lidem pracujícím v BILLE směr. Tyto hodnoty jsou zaměstnanci ochotni následovat a podílet se na jejich naplnění. Zároveň jsou podmínkou a spolehlivou cestou k úspěchu v konkurenci na dnešním trhu, kde slabší nemají šanci.

Jaká je firemní vize společnosti BILLA?

Je to cíl, o který budeme usilovat v období následujících 20 let. Jsme si vědomi, že jsme víc než jen supermarket, a proto naším cílem – naší vizí je: Měnit život nade všechna očekávání.

Naše vize je popsána v 6 hlavních zásadách:

Záleží nám na lidech

 • Pozorně nasloucháme potřebám našich zákazníků.
 • Řešení realizujeme rychle, abychom předčili očekávání našich zákazníků.
 • My jsme klíčem k našemu úspěchu, vše, co děláme, je určeno pro naše zákazníky.

Vítáme nové nápady a nebojíme se změny

 • Vítáme nové nápady a nebojíme se změny
 • Inspirujeme se navzájem a nebráníme se změnám.
 • Usilujeme o lepší poskytování služeb, abychom dosáhli efektivity.
 • Otevřeně přijímáme „změny k lepšímu“.

Usilujeme o dokonalost na všech úrovních

 • Jsme kompetentní dělat to, co děláme. Pracujeme jako jeden tým.
 • Máme nejlepší výběr a nejlepší kvalitu. Jsme odborníci na čerstvost a kvalitu.
 • Každý detail je důležitý.

Nezapomínáme na ziskovost

 • Své peníze vydáváme uvážlivě, výdaje máme pod kontrolou.
 • Svou práci organizujeme efektivně.
 • Jsme si vědomi nákladů.

Měníme nápady ve skutečnosti

 • Plníme závazky.
 • Podporujeme všechny nápady a snahu.
 • Jsme iniciativní – jsme o krok napřed!

Investujeme do budoucnosti dalších generací

 • Podporujeme vzdělávání na všech stupních.
 • Podporujeme regiony tím, že nabízíme celou řadu místních výrobků.
 • Propagujeme ekologické chování v našem každodenním životě.