Pro dodavatele


Společnost BILLA, spol. s r.o. je s účinností ode dne 08.06.2015 registrována k Supply Chain Initiative (SCI). Více informací naleznete na www.supplychaininitiative.eu. Svým dobrovolným přistoupením k této iniciativě, naše společnost vyjádřila svoji vůli dodržovat zde definované Zásady správné praxe.

Dále je společnost BILLA, spol. s r.o. signatářem české platformy SCI, tj. Iniciativy pro férový obchod, o jejíž činnosti se dozvíte více na www.ipfo.cz.