Společenská odpovědnost


Společně dokážeme zlepšit život mnoha potřebných

Společnost BILLA si zakládá na svém odpovědném přístupu k životnímu prostředí i potřebným lidem v místě svého působení. Jen za uplynulý rok 2014 jsme pro udržitelný rozvoj učinili opět několik významných kroků. V  Modleticích u Prahy jsme otevřeli nový moderní sklad čerstvých potravin. Logistické centrum bylo vybudováno podle současných ekologických standardů. Díky centrální logistice efektivněji plánujeme závozy všech prodejen BILLA. To má další pozitivní dopad na životní prostředí. Méně kamionů na cestách znamená méně CO2. V roce 2014 jsme otevřeli 11 nových prodejen, které splňují moderní nároky na úsporné stavby. Dalších 34 prodejen jsme modernizovali a vybavili je ekologickými chladicími zařízeními a šetrnými světelnými zdroji. 

Rozvíjíme děti z dětských domovů a pěstounských rodin

Od roku 2009 spolupracujeme s neziskovou organizací Spolu dětem. Ve své pomoci se zaměřuje na aktivity, které dětem zvyšují šanci úspěšně se postavit na vlastní nohy. BILLA má ve svém poslání pomoc budoucím generacím, proto se spolu se svými zákazníky aktivně zapojujeme do projektu „Dejme šanci dětem“. Na webových stránkách www.sance.cz děti sdílejí svá přání, které rozvíjejí nadání, jež jim v budoucnu může pomoci uspět ve společnosti. BILLA jen za uplynulý rok 2014 přispěla na vzdělávací aktivity částkou 496 819 Kč. Za dobu spolupráce se pomoc vyšplhala na 2 350 179 Kč! I v letošním roce chceme pokračovat a společně se zákazníky splnit co nejvíce dětských přání. Zapojit se můžete i Vy, neboť každý člen BILLA Bonus clubu nákupem vybraných výrobků podpoří konkrétní přání jednotlivých dětí. Z každého nepotravinového výrobku totiž posíláme na konto Spolu dětem 1 Kč. 

Zaměstnanci centrály společnosti BILLA se každoročně zapojují do charitativních bazárků a na Vánoce kupují dárky pro děti z dětských domovů. Do charitativních projektů se každoročně zapojují také všechny prodejny BILLA. Jejich cílem je pomoci potřebným v nejbližším okolí. Zaměstnanci prodejen se zaměřují zejména na podporu dětí a seniorů, nezapomínají ani na ochranu přírody a pomoc opuštěným zvířatům. Jako příklad můžeme uvést prodejnu v OC Krakov, Praze – Bohnicích, která pro děti z Dětského domova Tuchlov na podzim uspořádala výlet do skleníku Fata Morgana v pražské botanické zahradě. Prohlídku doplnila odpolednem plným soutěží a chutným občerstvením. Děti domů odjížděly plné zážitků a obtěžkány taškami s dobrotami.

I letos budeme v charitativních projektech pokračovat a věříme, že nás i Vy, naši zákazníci, podpoříte, abychom společně opět pomohli mnoha potřebným. Děkujeme! 

Kam s použitými bateriemi?

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

Grafický symbol přeškrtnuté popelnice můžete najít přímo na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.

Použité a vybité baterie nebo akumulátory (např. tužkové baterky z dálkového ovládání, knoflíkové baterky s náramkových hodinek, dobíjecí akumulátor s mobilních telefonů) můžete bezplatně odevzdávat přímo v našich prodejnách, a to v místě, které je označeno jako „místo zpětného odběru“.

Všechny odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemických typů a jsou předávány do recyklačních zařízení, kde jsou z nich složitými technologickými postupy získávány zejména kovy, jako např. olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a další.

Děkujeme, že myslíte na přírodu.