14. 3. 2016, BILLA ČR, A Dost! – 14. 3. 2016 - Vyjádření společnosti BILLA k výsledkům testů biobrambor Naše bio


V pořadu A Dost! ze dne 22. 2. 2016 zaznělo tvrzení, že biobrambory prodávané pod značkou Naše bio v řetězci BILLA obsahují zakázanou látku DDT. Přes to, že společnost BILLA nedostala ani po opakovaných výzvách možnost se s laboratorním protokolem seznámit, hned 23. 2. 2016 preventivně stáhla z prodeje všechny brambory dotčené šarže.

 

Vzorky ze stejného závozu pak na vlastní náklady zaslala do dvou nezávislých akreditovaných laboratoří k otestování. První laboratoří byl Státní veterinární ústav Praha a druhým pracovištěm stejná laboratoř, ve které byly brambory testovány pro pořad A Dost!, tedy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Laboratorní výsledky odeslaných vzorků biobrambor pod značkou Naše bio na DDT jsou v obou případech pod detekčním limitem (u SVUP 0,004 +- 50 % mg/kg a u VŠCHT 0,009 +- 50 % mg/kg). Brambory tedy podmínky pro označení bio jednoznačně splňují.

 

Společnost BILLA si zároveň vyžádala všechny certifikáty od dodavatele, které získal před počátkem i během vzájemné spolupráce. Všechny výsledky testů byly v pořádku a schválené příslušnými institucemi. Certifikaci a kontrolu bio produkce mají v České republice na starosti speciální nezávislé instituce, které pěstitele a dodavatele bio průběžně kontrolují. Společnost BILLA v této oblasti nemá pravomoci vlastní certifikace. Společnost BILLA si vždy vybírá prověřené dodavatele těmito nezávislými institucemi. Sám dodavatel také poslal vzorky ke kontrolním rozborům. Ani ty nález uvedené látky nepotvrdily.

 

Všechny laboratorní výsledky prokazují zdravotní nezávadnost produktu, proto společnost BILLA už 7. 3. požádala autora reportáže pořadu A Dost! o zveřejnění na sociálních sítích, kde se informace z původní reportáže objevily. Autor reportáže do konce týdne na e-maily nereagoval a telefony nezvedal.

 

Společnost BILLA si zakládá na kvalitě svého sortimentu. Všechny potraviny pod značkou Naše bio pochází od certifikovaných dodavatelů. Všichni výrobci musí být zaregistrováni u Ministerstva zemědělství a procházet ročními kontrolami ze strany certifikačních organizací (např. KEZ nebo BIOKONT).

Od objednání až po finální fakturaci jsou všechny dokumenty označeny „certifikačním kódem bio výrobku“, který se následně objevuje i na obalu produktu. Sortiment Naše bio brambory je do řetězce BILLA dodáván balený a zřetelně označený jako „BIO“. Z toho důvodu je i před závozy na samotné prodejny skladován odděleně. Jakákoliv kontaminace v rámci celého logistického řetězce BILLA tedy není možná a možnost kontaminace nebyla prokázána ani na straně dodavatele či pěstitele.