24. 2. 2015, BILLA ČR, BILLA sází na kvalitu zaměstnanců


Společnost BILLA Česká republika věnuje velkou pozornost rozvoji a vzdělávání svých zaměstnanců. V únoru proto otevřela nové školicí středisko v Brně. Moderní vzdělávací centrum je určeno všem novým i stávajícím zaměstnancům na prodejnách BILLA a je součástí renovované prodejny, na Žarošické ulici, v Brně – Vinohradech. Pilotní vzdělávací středisko BILLA v Brně bude zajišťovat jednotnou podobu vstupních školení všech nových zaměstnanců i další odborné tréninky pro stávající personál prodejen. Nové tréninkové centrum si klade za cíl přinést do prodejen ještě profesionálnější obsluhu a zkvalitnění služeb pro zákazníky.

Školicí centrum přímo navazuje na prostory prodejny. Pracovat je možné ve čtyřech učebnách, které jsou doplněny samostatným zázemím a relaxačním koutkem. Tři místnosti jsou vybaveny speciálním vybavením pro praktickou výuku: počítačová učebna, učebna se standardní i expresní pokladnou a učebna s kompletním pultem lahůdek včetně pece na pečivo.

Každý nový zaměstnanec na pozici prodavač/ka – pokladní, prodavač/ka lahůdek, pracovník/ce čerstvých úseků, řezník, vedoucí úseku a vedoucí prodejny projde nejdříve pod odborným vedením zaškolením v centru a následně si nově nabyté vědomosti a dovednosti vyzkouší „naživo“ přímo v prodejně. „Pod vedením zkušených interních lektorů předáme nováčkům vše potřebné k výkonu své pozice. Školicí centrum zároveň bude sloužit i stávajícím zaměstnancům. Všem umožní si bez zbytečného stresu osvojit potřebné znalosti a dovednosti a stát se skutečnými profesionály našich prodejen,“ přibližuje cíle školicího střediska Šárka Brennerová, vedoucí personální oddělení společnosti BILLA.

Při budování školicího centra se BILLA Česká republika inspirovala u svých rakouských kolegů. Nové vzdělávací centrum v Brně je primárně určeno pro spádovou oblast Moravy. Další tréninkové centrum je plánováno pro oblast Čech.

Společnost BILLA cíleně investuje do rozvoje svých stávajících i budoucích zaměstnanců. Od roku 1999 úzce spolupracuje s odbornými učilišti a učňům nabízí možnost praxe ve svých obchodech. Každoročně projde praktickou výukou v prodejnách BILLA kolem 400 žáků středních škol a učilišť. Ti nejlepší získávají možnost pracovního úvazku ve stabilní společnosti s důrazem na rozvoj svých zaměstnanců.  

„Zaměstnanci jsou pro nás klíčoví. Jsme si vědomi toho, že bez jejich každodenního úsilí bychom nikdy nedosáhli tak dobrých výsledků. I proto investujeme do jejich rozvoje na všech úrovních organizace,“ říká Šárka Brennerová, vedoucí personálního oddělení společnosti BILLA, a doplňuje: „V rámci ročních hodnoticích a rozvojových rozhovorů sestavují zaměstnanci s přímým nadřízeným individuální plány osobního rozvoje. Mohou vybírat ze široké nabídky kurzů a plánovaných školení z tzv. „SucEEd katalogu“, který každoročně aktualizujeme v návaznosti na vzdělávací potřeby a priority v oblasti vzdělávání a rozvoje.“

Do vzdělávání zaměstnanců BILLA investuje miliony korun ročně. Pravidelně pořádá tréninky odborných znalostí, soft skills a otevírá jazykové kurzy. Pro vybrané pozice má propracovaný systém odborné certifikace. Využívá různé formy rozvoje a vzdělávání. Vedle těch formálních jako jsou školení, odborné konference, DC či koučování pracuje také s pověřením úkolem, projektem či samostudiem. Propracovaný vzdělávací systém je navržen se zřetelem na koncového zákazníka. Hlavním cílem je spokojený zákazník, který se do obchodů BILLA rád vrací.