27. září 2012 - BILLA postupně obnoví prodej tvrdého alkoholu


Praha 27. září 2012 - Řetězec supermarketů BILLA dnes přesně podle podmínek stanovených aktuálním mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví postupně na všech svých filiálkách obnoví prodej lihovin s vyšším než dvacetiprocentním obsahem alkoholu. V souladu s tímto opatřením v první řadě vystaví do regálů alkohol vyrobený před rokem 2012 a postupně bude zavádět i lahve s novými kolky a ty, u kterých dodavatelé zajistí a BILLE předají takzvaný rodný list o původu lihu. Vzhledem k tomu, že BILLA spolupracuje jen se zavedenými a prověřenými dodavateli tohoto zboží, očekává, že tyto subjekty ve svém vlastním zájmu předají veškerou nutnou dokumentaci v co nejkratší lhůtě.

„Všechny naše filiálky jsme informovali a stanovili jednoznačný manuál k postupnému navracení lahví do regálů,“ říká Jaroslaw Szczypka, generální ředitel společnosti BILLA. „Přesto očekáváme, že kompletní obnovení nabídky a šíře tohoto sortimentu nějakou dobu potrvá. Odhadujeme to minimálně na celý tento víkend, vzhledem k tomu, že naši zaměstnanci musejí ručně kontrolovat prakticky každou lahev, byť pochází ze zcela spolehlivého zdroje,“ dodává Szczypka s tím, že cena těchto lihovin se v současné době nebude nijak upravovat a zůstane stejná jako před zavedením prohibice.

Škoda, kterou zákaz prodeje alkoholu supermarketům BILLA způsobil, je v řádech milionů korun. Její přesnou výši stejně jako náklady na vyřazení a opětované zařazení alkoholických produktů do nabídky a další administrativní náklady, ale řetězec nebude specifikovat.