Vzdělávání zaměstnanců


Ve společnosti BILLA, spol. s  r. o. klademe velký důraz na vzdělávání našich zaměstnanců.  V letošním roce jsme zahájili realizaci projektu „Podpora systému rozvoje interních lektorů BILLA, spol. s r. o.“

Projekt je financován ze dvou zdrojů – z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – Podporujeme vaši budoucnost a ze Státního rozpočtu České republiky.

V naší společnosti se jedná již o druhý projekt, který je financován z fondů Evropské unie.

Hlavním záměrem projektu je vzdělávání zaměstnanců v rozvoji odborných dovedností posílením lektorských, trenérských a manažerských dovedností specialistů a manažerů.

Sestavili jsme rozsáhlý tým interních lektorů rozdělený do 3 úrovní. Prostřednictvím těchto interních lektorů budeme v následujících 24 měsících školit všechna témata, pro která je tento způsob vzdělávání vhodný, jako např. odborná část adaptačních školení, školení v nových postupech, zbožíznalství atd.

Díky systému plošného proškolení interních lektorů nastavíme jednotný základ pro další rozvoj vzdělávání našich zaměstnanců.

Během doby trvání projektu projde školením 422 pracovníků společnosti.

Jsme přesvědčeni, že konečným výsledkem celého projektu bude zlepšení sociálního klimatu na prodejnách, což pocítí zaměstnanci společnosti, ale především naši zákazníci.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti BILLA, spol. s r.o.

Dne 1. listopadu 2009 zahájila firma BILLA, spol. s r. o. realizaci projektu „Vzdělávání zaměstnanců BILLA spol. s r. o. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesní mobility a adaptability“ s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/35.00238. Projekt byl ukončen 30. dubna 2011. Projekt byl financován ze dvou zdrojů – z Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) a ze státního rozpočtu České republiky.

Během roku a půl jsme se díky této podpoře věnovali vzdělávání našich zaměstnanců v oblastech soft skills, jazyků a zvyšování počítačových dovedností. Na základě výběrového řízení se naším partnerem stala vzdělávací společnost FBE Praha, s.r.o.

Proškolili jsme celkem 650 zaměstnanců během 900 školicích dní!

Hlavním pilířem celého projektu byla oblast měkkých dovedností a to především Efektivní komunikace, vedení lidí a motivace.

Díky plošnému proškolení manažerů centrály, regionálních manažerů, koordinátorů, všech vedoucích prodejen a vedoucích úseků servisu se podařilo nastavit jednotný základ pro další rozvoj výše uvedených dovedností našich zaměstnanců.

Zaměstnanci centrály dále měli možnost zlepšit své dovednosti v oblasti IT a jazyků a to konkrétně v němčině a angličtině.

Výsledky celého projektu nepochybně přispěly k lepšímu sociálnímu klimatu na prodejnách a to pocítí nejen zaměstnanci BILLA, spol. s r. o., ale i dodavatelé a především naši zákazníci.