Hlavní obsah

Podmínky členství v BILLA Bonus clubu a užívání členské karty

  1. Členství v BILLA Bonus clubu (dále jen „klub”) společnosti BILLA, spol. s r.o., se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČ 006 85 976 (dále jen „společnost BILLA”) přináší jeho členům poskytování nadstandardních výhod, např. slevy až 50% na 50 produktů běžného sortimentu, slevy až 75% na zboží ze stojanu BILLA Bonus clubu, slevu 10% na celý nákup, narozeninovou slevu, magazín Gusto a řadu dalších výhod a akcí, jejichž aktuální nabídka je uvedena na webových stránkách www.billa.cz. Členem BILLA Bonus clubu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let po předání vyplněné a podepsané přihlášky člena BILLA Bonus clubu (dále jen člen klubu) v kterékoliv prodejně BILLA. Vyplněním a podpisem přihlášky souhlasí člen klubu s těmito podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil. Po platném zaregistrování může zákazník začít využívat dočasnou papírovou BILLA Bonus club kartu (dále jen „dočasná karta”), jež je součástí přihlášky člena klubu a je k dispozici ve všech prodejnách BILLA, a využívat výhody členství v programech. Přibližně 7 týdnů po zaregistrování obdrží zákazník poštou originální kartu BILLA Bonus clubu (dále jen „BILLA karta”) nahrazující dočasnou kartu.
  2. BILLA karta nabývá platnosti a člen klubu může jejím prostřednictvím čerpat výhody členství v klubu okamžikem jejího vystavení ze strany společnosti BILLA.
  3. Členství v klubu a získání BILLA karty není podmíněno nákupem zboží v prodejně BILLA.
  4. Člen klubu může své členství kdykoli zrušit vrácením BILLA karty osobně, v kterékoliv prodejně BILLA nebo doporučeným dopisem na adresu BILLA, spol. s r. o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy. K zániku členství v Clubu dochází automaticky ke dni, kdy byla BILLA karta vrácena v prodejně nebo doručena poštou na shora uvedenou adresu.
  5. V případě ztráty, poškození či odcizení BILLA karty je člen klubu povinen tuto skutečnost oznámit společnosti BILLA na lince 800 153 976 (k dispozici ZDARMA v čase pondělí–pátek od 9.00 do 16.30 hod.), kde bude BILLA karta zablokována. Nová karta bude členovi klubu vystavena na základě vyplněné nové přihlášky. Na tuto novou BILLA kartu mohou být převedeny nevyčerpané body, pokud o to člen klubu požádá na lince 800 153 976. O převod je možné požádat nejdřív 24 hodin po prvním nákupu s novou dočasnou kartou. Za případné škody vzniklé v důsledku zneužití BILLA karty neoprávněnou osobou nese odpovědnost výlučně člen klubu.
  6. Člen klubu se zavazuje informovat společnost BILLA o změně údajů vyplněných v přihlášce.
  7. Společnost BILLA je oprávněna ukončit členství člena v klubu v následujících případech: -jestliže jeho BILLA karta nebyla použita po dobu jednoho roku; jestliže člen klubu uvede v přihlášce nesprávné nebo nepravdivé údaje; registruje-li se člen klubu vícekrát za účelem vícenásobného čerpání výhod; zrušením BILLA Bonus clubu ze strany společnosti BILLA. O ukončení členství v klubu bude člen informován oznámením zaslaným na kontaktní adresu/e-mailovou adresu. Tím není dotčeno právo člena klubu přihlásit se k členství v klubu opakovaně.
  8. Za každý nákup v kterékoliv prodejně BILLA v hodnotě nejméně 50 Kč, při jehož placení předloží člen klubu BILLA kartu, budou na tuto BILLA kartu připsány body tak, že za prvních 50 Kč hodnoty nákupu bude připsán 1 bod a za každých dalších 10 Kč hodnoty nákupu opět vždy 1 bod.
  9. Body klubu jsou platné po dobu 12 měsíců od jejich připsání na členské konto. Nevyčerpané body, které nebyly využity v době své platnosti, propadají.
  10. Aktuální znění podmínek členství v klubu a informace vztahující se k ochraně osobních údajů, jsou dostupné na www.billa.cz nebo na vyžádání v každé prodejně BILLA.

Tyto podmínky členství jsou účinné od 4. 5. 2018

Aktuální seznam zpracovatelů je k dispozici na www.billa.cz.
MarketUP s. r. o.
McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r. o.
Data Capture House s.r.o.
Datendruck IT-solutions GmbH