1. home
  2. Podmínky používání aplikace BILLA Scan & Go

Podmínky používání aplikace BILLA Scan & Go (dále jen „Podmínky“)

1. Vlastnictví:

Vlastníkem aplikace BILLA Scan & Go je společnost BILLA, spol. s r. o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 00685976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 61519 (dále jen „BILLA“).


2. Rozsah působnosti:

Podmínky se vztahují na jakékoliv použití aplikace BILLA Scan & Go spotřebitelem (dále jen „zákazník“). V případě, že dojde ke změně Podmínek, bude zákazník vyrozuměn, a to příslušnou zprávou o provedených změnách, kterou nalezne v aplikaci BILLA Scan & Go. Bude-li podmínkou pro další používání aplikace BILLA Scan & Go přijetí nových podmínek, nebude bez odpovídajícího souhlasu již možné tuto aplikaci nadále používat.  

3. Aplikace BILLA Scan & Go:

S aplikací BILLA Scan & Go má zákazník možnost svůj nákup sám naskenovat a zaplatit pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.

Předpoklady pro používání aplikace BILLA Scan & Go jsou následující:   

a.) zákazník vlastní chytrý telefon nebo tablet (dále jen „zařízení“) s jedním z operačních systémů: IOS 10 nebo vyšší, Android 5.0 nebo vyšší,  

b.) zákazník je registrován v BILLA Bonus clubu.

c.) zákazník má ve svém zařízení funkci Bluetooth, a  

d.) je držitelem platné platební karty.  

Jakmile si zákazník aplikaci BILLA Scan & Go stáhne do svého zařízení a před prvním použitím aplikace BILLA Scan & Go udělí souhlas s Podmínkami, může ji začít ve svém zařízení používat.  

Při stahování a používání aplikace BILLA Scan & Go může kromě Podmínek používání Scan & Go aplikace týkajících se ochrany osobních údajů, dojít k uplatnění rovněž dodatečných podmínek poskytovatele App-Store či Obchod Play. Společnost BILLA nenese žádnou odpovědnost za úplnost a správnost podmínek těchto poskytovatelů ani vůči ní nelze uplatňovat jakékoliv nároky vyplývající z takových podmínek.

Aplikace BILLA Scan & Go je bezplatná. Dojde-li ke vzniku nákladů, jejichž úhradu vyžaduje třetí osoba, jako například poskytovatel mobilní sítě (operátor), nese tyto náklady výhradně zákazník.  

Za účelem používání aplikace BILLA Scan & Go může být vyžadováno udělení souhlasu s přístupem k určitým technickým funkcím nebo datům používaného zařízení, jako například k fotoaparátu pro skenování čárových kódů. Zákazník má prostřednictvím nastavení svého zařízení kdykoli možnost poskytnutá oprávnění k přístupu opět zrušit/zakázat. Zákazník bere na vědomí, že v důsledku zrušení/zakázání příslušných oprávnění může dojít k omezení fungování aplikace BILLA Scan & Go či jejích jednotlivých funkcí.  

Přihlášení  

Aby bylo používání aplikace BILLA Scan & Go prostřednictvím zařízení v konkrétní prodejně společnosti BILLA možné, musí mít zákazník ve svém zařízení aktivovanou funkci Bluetooth.

Skenování

Zákazník skenuje svým zařízením čárový kód zboží, které si chce zakoupit. Zboží, jehož naskenování není možné přes čárový kód, může být do nákupního koše přidáno prostřednictvím funkce vyhledávání. V nákupním koši se konkrétní zboží zákazníkovi zobrazí s jeho názvem a prodejní cenou (popřípadě i se slevou). 

Zákazník je povinen zajistit, aby bylo naskenováno to zboží, které chce skutečně zakoupit. Zákazník má možnost stornovat zboží, které se již nachází v nákupním koši. V takovém případě má zákazník povinnost vrátit stornovaný produkt zpět do prodejního regálu. 

Zboží, na které se vztahuje minimální věková hranice, bude v aplikaci BILLA Scan & Go zobrazeno odpovídajícím způsobem; jeho nákup musí v dané prodejně schválit (a produkt uvolnit) pracovník/pracovnice společnosti BILLA. Zákazníkovi se v aplikaci BILLA Scan & Go zobrazí upozornění, že se na dané zboží vztahuje ověření věku. Toto ověření musí realizovat pracovník/pracovnice společnosti BILLA. Pracovník/pracovnice společnosti BILLA má k dispozici zařízení, kterým načte QR kód zobrazený v aplikaci BILLA Scan & Go zákazníka, a zboží uvolní. Zákazník pak může pokračovat v nákupu. Pracovník/pracovnice společnosti BILLA neprovádí žádnou aktivitu přímo v zařízení zákazníka. V případě pochybností o zletilosti zákazníka je pracovník/pracovnice společnosti BILLA oprávněn/-a požádat zákazníka, aby předložil platný doklad, jímž jednoznačně prokáže svůj věk. Jinak k uvolnění zboží, na které se vztahuje věkové omezení, nedojde.  

Výjimky  

Níže je uvedeno zboží, které není aplikací BILLA Scan & Go podporováno, a tudíž nemůže být jejím prostřednictvím zakoupeno:  

a) dárkové karty / vouchery 

b) cigarety

c) lístky za zálohované obaly


Platba  

Zákazník musí zaplatit za veškeré zboží, které bude v jeho nákupním koši zobrazeno.  

Zákazník bere na vědomí, že pracovník/pracovnice společnosti BILLA je oprávněn/-a provést kontrolu. To znamená, že například může dojít ke kontrole zboží v nákupním koši zákazníka. Zákazník je povinen ukázat pracovníkovi/pracovnici společnosti BILLA zboží, které má ve svém nákupním košíku.