Hlavní obsah

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úvod

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Respektujeme Vaši soukromou a osobní sféru. Proto Vás v následující části informujeme o zpracování osobních údajů při používání naší BILLA Bonus club karty (dále jen „BILLA karta“). BILLA je odpovědná za dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako správce. Naše praxe ochrany údajů je v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů.

1. Definice pojmů

1. 1 Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vaší osobě. Patří k nim Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa nebo Vaše uživatelské jednání při používání našich elektronických medií.

1. 2 Rozsah služeb ve věrnostním programu BILLA Bonus club

V následující části popisujeme rozsah služeb k naší BILLA kartě na základě smlouvy o užívání BILLA karty.

1. 2. 1 Základní služby

U základních služeb (první odstavec Souhlasu se zpracováním) Vám zaručujeme slevy a kupony pro Váš nákup. K tomu je potřebné, abyste před platebním procesem předložili svou BILLA kartu, kterou naši pracovníci digitálně zaznamenají. Mimo to Vás budeme informovat ve formě letáků nebo vývěsek o aktuální nabídce zboží v našich prodejnách.

1. 2. 2 Členské konto

Pokud se zaregistrujete na prodejně, zřídíme pro Vás členské konto.

1. 3 Průzkum trhu

Díky průzkumu trhu jsme schopni získat empirické základy pro rozhodnutí, které se týkají našeho obchodního modelu. Přitom se zabýváme určitým rozsahem témat, například demografickým vývojem, spotřebitelskými zvyklostmi nebo používáním medií. K tomu zaznamenáváme osobní údaje, které předem anonymizujeme k ochraně našich zákazníků, takže zpracované údaje není možné v žádném případě přiřadit k Vaší osobě.

1. 4 Personalizované vyhodnocení údajů

Na základě personalizovaného vyhodnocení údajů jsme schopni automaticky vyhodnotit Vaše zájmy. Na základě hodnocení osobních aspektů, například Vašeho nákupního chování, Vám dokážeme cíleněji a specifičtěji nabízet naše služby.

1. 5 Proces dvojitého -Opt-in (ověření)

Pokud jste si vybrali e-mail jako komunikační kanál, obdržíte po zpracování Vašich údajů ještě jeden zvláštní schvalovací e-mail. Až po kliknutí na odkaz v tomto e-mailu budete dostávat reklamní e-maily. Pokud jste si vybrali jako komunikační kanál SMS, obdržíte po zpracování Vašich údajů ještě jednu zvláštní SMS. Až po odpovědi na tuto SMS budete dostávat reklamu.

2. Zpracování osobních údajů v rámci věrnostního programu BILLA Bonus club

V rámci používání BILLA karty jste nám poskytli pro registraci a také pro naše základní služby následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město)
 • Datum narození
Pro používání BILLA karty po registraci a založení Vašeho členského konta jsou tyto údaje nezbytně potřebné k plnění smlouvy. Při otevření členského konta Vám poskytneme číslo BILLA karty, které bude přiřazeno k Vašim osobním zákaznickým údajům, pro jednoznačnou identifikaci Vaší osoby.

U svého členského konta máte online možnost dobrovolně doplnit následující osobní údaje:
 • Číslo mobilního telefonu
 • E-mailová adresa
Dobrovolně vyplněné údaje slouží k tomu, abychom Vám dokázali připravit ještě relevantnější nabídky. Pokud např. uvedete svou adresu při e-mailové reklamě, můžeme Vás kromě e-mailové reklamy oslovit také prostřednictvím pošty.

Svůj profil můžete aktuálně měnit prostřednictvím naši Infolinky - info@billa.cz nebo na adrese uvedené v čl. 14. kdykoli po dostatečné identifikaci.

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a slouží k plnění smlouvy.

3. Zpracování osobních údajů při používání členského konta přes internet

Pokud chcete používat své členské konto nebo svůj zákaznický profil přes internet, musíte se zaregistrovat zadáním své e-mailové adresy, vlastního zvoleného hesla a také svého uživatelského jména. K registraci používáme tzv. proces Double-Opt-In (dvojité ověření), při němž bude Vaše registrace dokončena teprve poté, co ji potvrdíte použitím odkazu v potvrzovacím e-mailu. Pokud svou registraci nepotvrdíte bez prodlení, vymaže se automaticky z naší databáze. Pokud již vlastníte BILLA kartu, propojí se Vaše BILLA karta s Vaším členským kontem po online zadání aktivačního kódu, který Vám zašleme na Vaši ověřenou e-mailovou adresu. Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a slouží k plnění smlouvy.

4. Zpracování osobních údajů pro reklamní účely

4. 1 Nepersonalizovaná reklama

Pokud jste nám poskytli souhlas se zasíláním informací a reklamy, chceme Vás informovat o aktuálních produktech, službách, spotřebitelských soutěžích, průzkumech trhu a akcích.

Pokud jste se rozhodli pro zasílání informací poštou, zpracováváme Vaše jméno, příjmení, Vaši adresu a také Vaše datum narození. Pokud jste se rozhodli pro zasílání informací e-mailem, zpracováváme Vaši předem ověřenou e-mailovou adresu a také Vaše datum narození. Při volbě zasílání informací na Váš mobilní telefon zpracováváme číslo Vašeho mobilního telefonu a také Vaše datum narození.

Vaše datum narození zpracováváme, abychom Vám mohli vždy zaslat dárek k narozeninám nebo Vás informovat o dostupnosti takových narozeninových dárků.
Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a slouží k plnění smlouvy.

4. 2 Personalizovaná reklama

Abychom Vám mohli zasílat informace a reklamu o aktuálních produktech, služeb, spotřebitelských soutěžích, průzkumech trhu a akcích, které odpovídají Vašim osobním zájmům, analyzujeme Vaše nákupní chování, Vaši účast na našich reklamních akcích a Vaše využívání našich elektronických medií. K tomu potřebujeme zpracovávat následující osobní údaje:

Pokud jste se rozhodli pro zasílání informací poštou, zpracováváme Vaše jméno, příjmení, Vaši adresu a také Vaše datum narození. Pokud jste se rozhodli pro zasílání informací e-mailem, zpracováváme Vaši předem ověřenou e-mailovou adresu a také Vaše datum narození.

Při volbě zasílání informací na váš mobilní telefon zpracováváme číslo Vašeho mobilního telefonu a také Vaše datum narození.

Abychom Vám mohli zasílat zprávy odpovídající Vašim zájmům, musíme personalizovat Vaše údaje. Pro tento účel budeme vyhodnocovat následující údaje:

Kmenové údaje: Jméno, bydliště, věk, pohlaví. Nákupní chování: Místo nákupu (prodejna), produkt a kategorie produktu, využívání nabídek a akcí při koupi zboží/produktů, klasifikace do kategorií s kritérii (doba účasti/frekvence) a zjištění podobnosti s jinými našimi zákazníky s kritérii (obrat/frekvence/profit).
Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR a slouží k zasílání personalizované reklamy.

5. Personalizované vyhodnocování osobních údajů

Pokud nám k tomu poskytnete souhlas, budeme vyhodnocovat Vaše uživatelské chování pomocí automatizovaného zpracování personalizovaných údajů o Vašem nákupním chování. Budeme takto ukládat informace o Vašem nákupním chování a přiřadíme je k Vaší osobě. Pomocí tohoto zpracování údajů chceme přizpůsobit naše služby Vašim zájmům a optimalizovat je pro Vás.

K tomu budeme vyhodnocovat následující údaje:

Kmenové údaje:Jméno, bydliště, věk, pohlaví.

Nákupní chování: Místo nákupu (prodejna), produkt a kategorie produktu, využívání nabídek a akcí při koupi zboží/produktů, klasifikace do kategorií s kritérii (doba účasti/frekvence) a zjištění podobnosti s jinými našimi zákazníky s kritérii (obrat/frekvence/profit).

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 22 odst. 2 písm. c), čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR a slouží k vyhodnocení personalizovaných údajů. U tohoto zpracování údajů odkazujeme na Vaše práva uvedená v čl. 10.7.

6. Zpracování osobních údajů k průzkumu trhu

Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem průzkumu trhu a veřejného mínění. Vaše údaje budou přitom anonymní, použité pro nás pouze ke statistickým účelům a nelze je nikdy přiřadit k Vaší osobě. Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli podat námitku bez uvedení důvodů, s účinky do budoucna. K tomu můžete zvolit možnosti kontaktu uvedené v čl. 10.8 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Toto zpracování osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a slouží ke zlepšení našich služeb uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, především pro nabídky služeb k BILLA kartě. Ochranu našich zákazníků zajišťujeme mj. tím, že provádíme průzkum trhu na základě anonymních údajů.

7. Doba uložení

Vaše uživatelské údaje a také údaje o nákupním jednání se archivují 3 roky. Vaše kmenové údaje jsou uloženy po dobu plnění smlouvy.

8. Využívání služeb zpracovatelů osobních údajů

BILLA používá k poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údajů u BILLA karty zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracují údaje výlučně na pokyn BILLA a jsou zavázáni k dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů. Všichni zpracovatelé byli pečlivě vybráni a budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí služby nebo v rozsahu, ve kterém jste povolili zpracování a užívání Vašich osobních údajů.

Na vyžádání soudních, či správních orgánů poskytujeme osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

9. Bezpečnost osobních údajů

Máme zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Kromě zabezpečení provozního prostředí používáme například v některých oblastech (členské konto, zákaznický profil, internetová stránka) kódování. Vámi poskytnuté informace jsou přenášeny v kódované formě pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer), aby se preventivně zamezilo jejich zneužití třetími osobami. Tuto skutečnost zjistíte tak, že ve stavovém řádku Vašeho prohlížeče je symbol uzavřeného zámku a řádek s adresou začíná „https“. Bezpečnostní prvky k ochraně údajů průběžně přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky.

10. Vaše práva

10. 1 Právo na informace

Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o Vašich osobních údajích uložených u nás, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů Vám můžeme za všechny další kopie, nad rámec první kopie, účtovat přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky.

10. 2 Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat e-mail na gdpr@billa.cz. Alternativně nám můžete zaslat odvolání souhlasu poštou na adresu uvedenou v čl. 14. Při obdržení reklamního e-mailu nebo reklamy přes SMS můžete odvolat svůj souhlas kliknutím na odkaz "Odhlásit" na konci každé reklamy nebo zaslat jednoznačnou SMS ( („STOP“, „NE“, apod.).

10. 3 Právo na opravu

Pokud Vaše údaje uložené u BILLA nejsou přesné či správné, můžete je kdykoli opravit na svém členském kontě nebo je nechat opravit naší společností.

10. 4 Právo na výmaz a omezení zpracování

Máte právo na výmaz a omezení zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných BILLA. Výmaz svých osobních údajů můžete požadovat kdykoli pomocí webového formuláře, který naleznete na webových stránkách gdpr.billa.cz, nebo prostřednictvím našich kontaktů podle čl. 10.8. Vaše osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchovávání, nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu Vašich osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. V takovém případě od nás obdržíte sdělení. Po výmazu Vašich osobních údajů již není možné zajistit Vám přístup k osobním údajům.

Uplatnění práva na výmaz není nutné, pokud jste nepoužili svou BILLA kartu po dobu 3 let od počátku smluvního vztahu. Všechny osobní údaje, které není nutno uchovávat pro splnění zákonných povinností, budou po uplynutí výše uvedené doby vymazány. Osobní údaje, jako kmenové údaje, které nebylo možno vymazat z důvodu existence zákonné povinnosti k jejich uchovávání, budou pro Vaši bezpečnost zablokovány.

10. 5 Právo na přenositelnost osobních údajů (od 25. 05. 2018)

Pokud požadujete získat osobní údaje, které zpracováváme, předáme je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci takto Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, když to bude technicky možné.

10. 6 Právo podat námitku

Máte právo, podat kdykoli a bez udání důvodů námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Upozorňujeme na to, že při omezení zpracování osobních údajů může být omezeno, nebo dokonce nemožné plnění smlouvy o užívání BILLA karty a také rozvoj zákaznických programů.

10. 7 Rozšířená práva s ohledem na personalizované vyhodnocování osobních údajů

S ohledem na personalizované vyhodnocování osobních údajů máte mimo výše uvedených práv dodatečné právo na účast fyzické osoby na rozhodování, právo napadnout rozhodnutí učiněné na základě takovéhoto zpracování a právo vyjádřit svůj názor.

10. 8 Kontakty (k uplatnění práv subjektů údajů)

Při kontaktu s námi e-mailem nebo poštou kontaktech uvedených v čl. 14 uložíme Vámi sdělené informace (Vaše e-mailová adresa, příp. Vaše jméno a Vaše číslo telefonu), za účelem zodpovězení Vašich dotazů nebo vyhovění Vaší žádosti. Údaje takto uložené vymažeme poté, co pomine důvod jejich uložení, příp. omezíme jejich zpracování, pokud bude existovat zákonná povinnost jejich uchovávání.

11. Právo podat stížnost

Při stížnostech se obraťte na osobu uvedenou v čl. 14. Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

12. Přehled o účelech zpracování osobních údajů v rámci věrnostního programu BILLA Bonus club

K plnění smlouvy a také k používání účtu je při vyplnění přihlášky do BILLA Bonus clubu v prodejnách nezbytné, abychom od Vás obdrželi jméno a příjmení, Vaši adresu a Vaše datum narození. Vaše e-mailová adresa je nezbytná, pokud chcete provést online registraci. Pokud máte zájem např. o blahopřání k narozeninám, musíte na písemné žádosti dodatečně uvést Vaši e-mailovou adresu a číslo Vašeho mobilního telefonu.

Abychom Vám mohli zasílat reklamní materiály, potřebujeme Vaše jméno a příjmení a také Vaši adresu. Pro zasílání reklamy e-mailem a SMS potřebujeme Vaši e-mailovou adresu nebo číslo Vašeho mobilního telefonu. Mimo to můžete dobrovolně zadat údaje ke zbylým reklamním kanálům. Například nám k Vaší e-mailové adrese můžete za účelem přijímání e-mailové reklamy sdělit také číslo Vašeho mobilního telefonu.

Při přání o personalizovanou reklamu potřebujeme kromě Vašeho jména a příjmení také Vaši adresu, e-mailovou adresu nebo číslo Vašeho mobilního telefonu. Také Vaše nákupní chování bude zahrnuto do zpracování osobních údajů. Dále můžete dobrovolně zadat také Vaše jméno a příjmení, Vaši e-mailovou adresu nebo číslo Vašeho mobilního telefonu, pokud jste to neučinili při volbě pouze jediného reklamního kanálu pro příjem personalizované reklamy.

Zpracováváme také Vaše kmenové a uživatelské údaje za účelem zlepšení našich produktů, zboží a služeb, jakož i pro identifikaci Vašeho zájmů o naše produkty, zboží a služby, abychom Vám mohli zasílat informace a nabídky na míru.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány také k účelům průzkumu trhu. Děje se tak ovšem až po jejich úplné anonymizaci a není tak možno vyhodnotit jejich vztah k Vaší osobě ani vyvozovat vůči Vám jakékoli důsledky.

13. Zopakování možných poskytnutých souhlasů

Prohlášení o souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem reklamy a personalizovaného vyhodnocování údajů.
Kterýkoli ze souhlasů (s přijímáním nepersonalizované reklamy, personalizované reklamy nebo personalizaci) můžete kdykoli odvolat bez uvedení důvodů s účinností do budoucna. K tomu můžete zvolit způsoby uvedené v čl. 10.2.

Příjem nepersonalizované reklamy: Ano, chci dostávat pravidelně informace a reklamu o aktuálních produktech, službách, spotřebitelských soutěžích, průzkumech trhu a akcích a chci být informován následujícími kanály:

 • E-mail
 • Pošta
 • SMS

Příjem personalizované reklamy: Ano, chci dostávat pravidelně informace, které jsou pro mne vhodné, a reklamu o aktuálních spotřebitelských soutěžích, produktech, službách, průzkumech trhu a akcích následujícími kanály:
 • E-mail
 • Pošta
 • SMS

Personalizace zahrnuje vyhodnocení údajů Vašeho uživatelského jednání na základě nákupního chování, Vaší účasti na našich reklamních akcích a Vašeho využívání našich elektronických medií. K tomu zpracováváme Vaše kmenové a uživatelské údaje. Tyto informace nebudou vedeny společně s dalšími informacemi o Vás.
 • Ano, chci dostávat nabídky, které jsou pro mne vhodné, důležité a personalizované. K tomuto účelu mohou být vyhodnoceny moje kmenové a uživatelské osobní údaje na základě mého nákupního chování, mé účasti na vašich reklamních akcích a mého využívání elektronických medií, k analýze a prognóze mých zájmů.
 • Přečetl jsem si prohlášení o ochraně osobních údajů a další informace, porozuměl jsem jim a souhlasím s nimi (bez tohoto údaje nelze zpracovávat Vaše osobní údaje k výše uvedeným účelům).

14. Dotazy k ochraně osobních údajů

S dotazy ke všem procesům zpracování osobních údajů ve vztahu k BILLA kartě se můžete kdykoli obrátit na:
BILLA spol. s r.o., se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
E-mail: gdpr@billa.cz
Telefon: 800 153 976
nebo na Úřád pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz nebo posta@uoou.cz.