Ochrana soukromí

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů jsou zpracovávány pouze pro účely vyhodnocení dotazu, stížnosti či podnětu a vytvoření interní databáze sloužící pro zkvalitnění služeb poskytovaných společností BILLA, spol. s r.o. a zkvalitnění péče o zákazníky. Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně, v elektronické i listinné podobě, a to vlastními zaměstnanci společnosti a jsou ukládány do databáze provozovatele REWE International AG, se sídlem Domstrasse 20, D-50668 Köln, která je zpracovatelem pověřeným společností BILLA, spol. s r.o. Osobní údaje vyplněné v kontaktním formuláři, případně poskytnuté subjektem údajů v e-mailu zaslaném na adresu info@billa.cz jsou zpracovávány po dobu 12 měsíců a následně jsou anonymizovány v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům společnosti BILLA, spol. s r.o. pověřeným jejich zpracováním a pověřenému zpracovateli. Udělení souhlasu je dobrovolné a jeho neudělení nemá pro subjekt údajů žádné negativní důsledky a ani nebude mít žádný vliv na vyřízení Vašeho dotazu, podnětu či stížnosti. Subjekt údajů má právo být informován o zpracování osobních údajů, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů či jejich odstranění z databáze.

Subjekt údajů má právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil závadný stav či provedl opravu, pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel takovému požadavku, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svá práva na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, podání vysvětlení, odstranění závadného stavu formou blokování, doplnění nebo likvidace osobních údajů, jakož i právo na omluvu a další práva, která Vám přiznává zákon o ochraně osobních údajů můžete uplatnit písemně na adrese: BILLA, spol. s r.o., Modletice 67, 2510 01 Říčany a rovněž prostřednictvím následující e-mailové adresy info@billa.cz.

Za účelem zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů, zejména proti jejich neoprávněné změně, ztrátě nebo neoprávněnému nakládání a/nebo přístupu k nim, jsme zavedli nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Cookies a jejich užití

BILLA, spol. s r. o., sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, Česká Republika, IČ: 00685976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61519

V souladu s právními předpisy Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost malá množství dat, která posílají vašemu koncovému zařízení, a která umožňují zejména přizpůsobení našich stránek vašim potřebám a zlepšení využití našich serverů (tzv. cookies). Cookies přitom využíváme zejména my, jako provozovatel serveru či příslušné webové stránky, a rovněž provozovatelé reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány.

Žádná z cookie použitá na našich stránkách přitom nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu Vašich osobních údajů a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat Vaší konkrétní osobu.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě, obecně jde o užitečnou službu, protože zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, MozillaFirefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.Máte tedy kdykoliv možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na našich stránkách, a to prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů a webových stránek.

Níže uvádíme postup, jak vymazat Cookies na nejběžněji používaných internetových prohlížečích:

GoogleChrome:NalištěprohlížečevybertenabídkuChrome . Vyberte Nástroje. Zvolte Vymazat údaje o prohlížení. V okně, které se zobrazí, vyberte Soubory cookie a jiná data webů a pluginů a Obrázky a soubory v mezipaměti. V nabídce v horní části okna vyberte od počátku věků, aby byla smazána všechna data. Zvolte Vymazat údaje o prohlížení.

Internet Explorer 8 a vyšší: V nabídce „Nástroje“ zvolte „Bezpečnost“. Poté klikněte na „Odstranit historii prohlížení“, kde vyberte příslušné soubory a klikněte na „Odstranit“. Pokud chcete prohlížet stránky vždy bez ukládání cookies, klikněte na „Bezpečnost“, a zvolte „Procházení se službou InPrivate“. Máte-li starší verzi Internet Explorer, navštivte stránky Microsoft a nainstalujte si nejnovější verzi.

Mozzila Firefox: V nabídce „Nástroje“ zvolte „Možnosti“ (nebo „Upravit | Předvolby“ v Linuxu). V sekci „Soukromí“, na panelu Cookies zvolte „Zobrazit cookies“. Odstraňte veškeré cookies tlačítkem „Odstranit veškeré cookies“, nebo Vámi zvolené tlačítkem „Odstranit cookies“.

Safari: V nabídce zvolte „Preferences“. Klikněte na „Security“, a poté „Show cookies“. Stisknutím tlačítka „Remove“ odstraníte Vámi vybrané cookies.

Opera: Vnabídce „Nastavení“ zvolte „Vymazat soukromá data“. V Podrobných volbách vyberte „Smazat dočasné cookies“ a „Smazat veškeré cookies“. Cookies smažete kliknutím na „Smazat“.

Android Browser: V nabídce „Menu“ klikněte na „Více“. Pokračujte na „Nastavení“, kde vyberte „Vymazat veškerá data cookies“ a vymažte je kliknutím na „OK“.

Opera Mini: Vnabídce „Menu“ klikněte na „Nastavení“. Následně klikněte na „Soukromí“ a „Vymazat cookies“.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@billa.cz