1. home
 2. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prohlášení BILLA o ochraně osobních údajů


Společnost BILLA, spol. s r.o. („BILLA”) je potěšena Vaší návštěvou jejích webových stránek. Ochrana a zabezpečení osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. Proto bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek, nákupu v našem e-shopu na stránkách shop.billa.cz, členství v BILLA Bonus clubu (BBC), účasti na naších akcích a o dalších účelech, pro které jsou osobní údaje zpracovávány formou tohoto dokumentu -  Prohlášení BILLA o ochraně osobních údajů („Prohlášení“).Osobní údaje, které jsou nám svěřeny, budou zpracovávány striktně důvěrným způsobem, v souladu s účinnou právní úpravou regulující ochranu osobních údajů a podle tohoto Prohlášení.


Vzhledem k tomu, že změny právních předpisů anebo našich vnitřních předpisů mohou vést ke změnám našich postupů při ochraně osobních údajů, žádáme Vás, abyste pravidelně sledovali toto Prohlášení a jeho případné změny, které jsou účinné zveřejněním na těchto webových stránkách.

§ 1 Správce a rozsah

Správcem osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) je:


společnost BILLA, spol. s r.o.
IČ: 006 85 976
Sídlo: Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ: 251 01
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 61519
Telefonní číslo: 800 153 976
E-mail: info@billa.cz
Webové stránky: www.billa.cz


DSK (právní koordinátor)
SSCM (BILLA bonus club)
SSCM (personální oddělení)


Toto Prohlášení se použije na webové stránky provozované společností BILLA, které najdete pod odkazem www.billa.cz a dále pro všechny další webové stránky společnosti BILLA, jakož i mobilní aplikace BILLA a jiné dokumenty, které na toto Prohlášení odkazují.

§ 2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence společnosti BILLA lze kontaktovat následovně: 


Dr. Karsten Kinast


Hohenzollernring 54 D-50672 Köln
Telefon: +49 (0)221 – 222 183 – 0
email: gdpr@billa.cz

§ 3 Zásady zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Takovými informacemi je Vaše jméno, věk, adresa, telefonní číslo, datum narození, emailová adresa, IP adresa nebo uživatelské chování na webových stránkách, případně další údaje, o jejichž zpracování Vás informujeme v tomto Prohlášení. Informace, které nelze (nebo lze jen s nepřiměřeným úsilím) přenést na Vaši osobu např. anonymní informace, nejsou osobními údaji. Zpracování osobních údajů (jako je např. shromažďování, vyhledávání, používání, uchování a přenos dat) vždy vyžaduje právní základ pro zpracování v souladu s účinnou právní úpravou (Váš souhlas, oprávněný zájem, plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy apod).


Zpracovávané osobní údaje budou vymazány, jakmile uplyne stanovená doba jejich uchování a zpracování a nebudou zde žádné další jiné, oprávněně stanovené důvody k uchování takových údajů.


V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovávány pro konkrétní účely, například poskytování určitých nabídek, naleznete níže informace o konkrétních postupech, rozsahu a účelu zpracování údajů, právním základu pro zpracování a příslušné době uchování osobních údajů.

§ 4 Zpracování osobních údajů

1. Webové stránky

a) Rozsah a účel zpracování

Osobní údaje našich uživatelů zaznamenáváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro funkčnost webové stránky a našeho obsahu služeb. Při používání našich webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na náš server. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. log file. Následující informace jsou zaznamenány bez Vašeho zásahu a uloženy, dokud nejsou automaticky vymazány:

 • IP adresa Vašeho počítače
 • Datum a čas přístupu
 • Název a adresa URL načteného souboru
 • Síť, ze které přistupujete (odkaz URL)
 • Prohlížeč a popřípadě operační systém Vašeho počítače, stejně jako název Vašeho poskytovatele přístupu.
 • Identifikátor uložený v zařízení (cookies)


Tyto údaje námi budou zpracovávány pro následující účely:

 • Zajištění plynulého připojení k naší webové stránce
 • Zajištění možnosti používání našich webových stránek


b) Právní základ

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování je nezbytné pro účely poskytování našich služeb a slouží k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti. Proti zpracovávání vašich osobních údajů prováděnému podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle článku 21 GDPR; bližší informace k tomuto právu viz § 12 tohoto Prohlášení.

 
c) Vymazání dat a doba ukládání dat

Osobní údaje jsou odstraněny nebo blokovány, jakmile je účel, za kterým byly ukládány, splněn. Sběr údajů pro umožnění použití těchto webových stránek a ukládání údajů v log files jsou nezbytně nutné pro provozování webových stránek. V důsledku této skutečnosti neexistuje žádná možnost podání námitky ze strany uživatele. K dalšímu ukládání osobních údajů může dojít v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje a stanoví zákon.


2A. Newsletter


a) Rozsah a účel zpracování


Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru našeho bezplatného newsletteru. Newsletter informuje o aktuálních nabídkách společnosti BILLA, zdravém životním stylu, chutných receptech a obsahuje další obchodní sdělení.


Pro účely přihlášení k odběru a zasílání newsletteru zpracováváme následující údaje:

 • pohlaví, za účelem oslovení,
 • křestní jméno,
 • příjmení a
 • e-mailovou adresu.


K registraci používáme proces tzv. dvoufázového ověření a Vaše registrace bude dokončena až po potvrzení odkazu v e-mailu, který Vám bude za tímto účelem zaslán. Nepotvrdíte-li registraci, bude Váš e-mail následně odstraněn z naší databáze.


b) Právní základ


Zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru BILLA probíhá na základě vašeho souhlasu podle čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR.Odběr newsletteru můžete kdykoli ukončit odvoláním souhlasu nebo využitím příslušného odkazu v každé elektronické zprávě. Z odebírání newsletteru se můžete rovněž kdykoli odhlásit prostřednictvím zprávy zaslané na adresu: info@billa.cz a pro e-shop na onlineshop@billa.cz. Odhlášení odběru bude zároveň odvoláním vašeho souhlasu, na které máte v tomto případě právo podle čl. 7 odst. 3 GDPR. Po odhlášení odběru vám již nebudeme zasílat newsletter BILLA, dále přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje a uchovávat je pro toto zpracování.


c) Doba uchovávání


Vaše osobní údaje budou uloženy tak dlouho, dokud budete přihlášeni k newsletteru. Doba zpracování je nastavená na dobu trvání souhlasu, resp. do odmítnutí zasílání newsletteru jednou z forem uvedených v tomto Prohlášení. Po ukončení odběru budou Vaše osobní údaje následně vymazány, a to do 90 dnů od ukončení zasílání Newsletteru BILLA, pokud neexistuje jiný právní základ pro její uchování. Další uchování se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon.


d) Efektivita newsletteru


Rozsah a účel zpracování


Kromě zasílání newsletteru měříme efektivitu newsletteru prostřednictvím zpracování údajů o jeho odezvě, abychom zjistili, zda byl newsletter doručen, otevřen a zda došlo k interakci s jeho obsahem. Údaje o odezvě jsou informace o zařízení (kategorie zařízení, operační systém), četnost otevření a údaje týkající se interakce s obsahem newsletteru, např. kliknutí na odkazy. Tyto údaje jsou okamžitě agregovány (spojení údajů na úrovni vysokých hodnot) a tím také anonymizovány. Agregované údaje o odezvě budou použity pro vyhodnocení úspěšnosti newsletteru a nebudou sloužit pro jakoukoli personalizaci.


Právní základ


Zpracování vašich osobních údajů za účelem měření úspěšnosti newsletteru je založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zlepšit odebíraný newsletter, a tím i naše služby.


Doba uchování


Z důvodu agregace dat již neexistuje odkaz na osobní údaje, takže od tohoto okamžiku se již GDPR neuplatňuje.
2B. Personalizovaný newsletter


a) Rozsah a účel zpracování 


Na našich webových stránkách prostřednictvím specifického formuláře, při přihlášení do BILLA klubu nebo při registraci a vytvoření zákaznického účtu v e-shopu máte možnost se přihlásit k odběru našeho bezplatného personalizovaného newsletteru. Newsletter informuje o aktuálních nabídkách společnosti BILLA připravených vám na míru, zdravém životním stylu, chutných receptech a obsahuje další obchodní sdělení.


Povinným údajem pro registraci je Vaše e-mailová adresa, jméno a příjmení a pohlaví, které případně použijeme pouze k oslovení. K registraci používáme proces tzv. dvoufázového ověření a Vaše registrace bude dokončena až po potvrzení odkazu v e-mailu, který Vám bude za tímto účelem zaslán. Nepotvrdíte-li registraci, bude Váš e-mail následně odstraněn z naší databáze. Newsletter může být rozesílán všemi prostředky, k jejichž využití jste nám udělili souhlas, případně které nám sdělíte jako zákazník e-shopu: poštou, e-mailem, sms.

Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů. To pomáhá zařadit osobu do určité skupiny pro odběr informací o produktech vybraných na základě předchozích nákupů či zohlednění jiných skutečností. Segmentací se rozumí zasílání informací dle jednoduchých kritérií podle předchozích nákupů. Například člen, který zakoupí výrobek z jednoho oddělení, bude dostávat nabídky jiných výrobků z totožného oddělení. Proti profilování včetně segmentace můžete podat námitky (viz § 12 tohoto Prohlášení).


Pokud jste členem BILLA klubu a/nebo zákazníkem e-shopu BILLA a navíc nám udělíte souhlas k zasílání personalizovaného newsletteru, budeme pro Vás vybírat pouze relevantní informace za využití profilování včetně segmentace. Abychom zvolili vhodný obsah a případně také kanál newsletteru, využijeme informace, které zjistíme z vašeho chování na webových stránkách, pokud jste odsouhlasili používání cookies a/nebo z Vaší účasti na našich aktivitách, jako je využívání aplikace, různých reklamních služeb, jako jsou naše newslettery, při využívání BILLA karty, členství v BILLA klubu a/nebo Vašeho uživatelského účtu v rámci registrace v e-shopu BILLA, a to vždy v tom rozsahu, v jakém jste nám k tomu udělili souhlas.

Pokud nechcete, abychom použili Vaše údaje k tomuto účelu, nezaškrtněte příslušné pole na formuláři, na základě kterého souhlasíte se zasílání newsletteru.b) Právní základ


Zpracování Vašich osobních údajů pro newsletter je založeno na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


Odběr newsletteru můžete kdykoli ukončit odvoláním souhlasu nebo využitím příslušného odkazu v každé elektronické zprávě. Z odebírání newsletteru se můžete rovněž kdykoli odhlásit prostřednictvím zprávy zaslané na adresu: info@billa.cz a pro e-shop na onlineshop@billa.cz. Odhlášení odběru bude zároveň odvoláním vašeho souhlasu, na které máte v tomto případě právo podle čl. 7 odst. 3 GDPR. Po odhlášení odběru vám již nebudeme zasílat newsletter BILLA, dále přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje a uchovávat je pro toto zpracování.


c) Doba uchování


Vaše osobní údaje budou uloženy tak dlouho, dokud budete přihlášeni k newsletteru. Doba zpracování je nastavená na dobu trvání souhlasu, resp. do odmítnutí zasílání newsletteru jednou z forem uvedených v tomto Prohlášení. Po ukončení odběru budou Vaše osobní údaje následně vymazány, a to do 90 dnů od ukončení zasílání Newsletteru BILLA, pokud neexistuje jiný právní základ pro její uchování. Další uchování se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon.
3. Kontaktní formulář 


a) Rozsah a účel zpracování 


Chcete-li nás kontaktovat, použijte kontaktní formulář. K vyplnění kontaktního formuláře potřebujeme následující informace:

 • Důvod kontaktování
 • Oslovení
 • Jméno a příjmení
 • Emailová adresa / tel. číslo
 • Adresu (Ulice/č.p., město, PSČ)
 • Zpráva – váš požadavek nebo dotaz


Vaše údaje používáme k zodpovězení Vašeho dotazu a v případě potřeby k zaslání požadovaného informačního materiálu, dohodu o dalším postupu ohledně zboží v e-shopu apod. V případě potřeby budou informace, které nám poskytnete, předány oddělení odpovědnému za Vaši žádost.


b) Právní základ


Zpracování osobních údajů popsaných výše (viz § 4 bod 3. a.) za účelem navázání kontaktu se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, aby bylo možné zpracovat vaši příslušnou žádost. Proti zpracovávání vašich osobních údajů prováděnému podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle článku 21 GDPR; bližší informace k tomuto právu viz § 12 tohoto Prohlášení.


c) Doba uchování


Vaše údaje budou odstraněny ve lhůtě 90 dnů po dokončení zpracování, pokud není vyžadováno delší uchování z důvodů ověřitelnosti, služeb zákaznického servisu nebo zákonného uchování. Jakmile bude žádost, kterou jste podali a Vaše příslušné připomínky vyřešeny, osobní údaje zpracované kontaktním formulářem budou vymazány po uplynutí 90 dní. Další uchování se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje zákon nebo pro něj existuje jiný právní základ.
4. BILLA klub 


a) Rozsah a účel zpracování


BILLA Bonus club („BILLA klub“) je zákaznickým programem, který přináší svým členům výhody v podobě BILLA karty, možnosti sběru bodů, akční směny bodů za nabízené výhody a další akce dle informací na webu www.billa.cz/bonus-club.

Pro členství je nezbytná registrace a související zpracování osobních údajů. O registraci může zájemce o členství požádat na webových stránkách, na prodejně BILLA nebo se zákazník stane členem automaticky při registraci v rámci e-shopu, aby mohl využívat veškeré výhody členství také při online nakupování,  vždy je však nutné vyplnění registračního formuláře a uvedení těchto kategorií osobních údajů: identifikační údaje a kontaktní údaje.

Na základě registrace na webových stránkách, v rámci e-shopu nebo v aplikaci má člen přístup do uživatelské sekce na těchto webových stránkách. Při využívání uživatelské sekce je člen povinen řídit se Podmínkami členství v BILLA klubu a tímto Prohlášením.

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění možnosti využívat výhody v rámci BILLA klubu, zejména zajištění uživatelské sekce, zasílání provozních zpráv pro členy a zajištění dalších akcí a aktivit s klubem propojených a na klub navazujících. V rámci uživatelské sekce má člen možnost sledovat počet nasbíraných bodů, zobrazit si elektronickou verzi BILLA karty, zobrazit si své slevové kupóny u exkluzivních partnerů, aktualizovat své osobní údaje a měnit své nastavení komunikace (preferované kanály, odvolání souhlasu atp.) a získávat další výhody dle aktuální nabídky.

Rozhraní uživatelské sekce je přizpůsobeno na míru každému členovi dle zjištěných a/nebo členem zadaných předvoleb.

Pro tyto účely jsou ke kontaktním a identifikačním údajům uchovávány také přístupové údaje uživatelské sekce, údaje o registraci a jejím zrušení, historie nákupů, údaje týkající se bodů a využití poskytovaných výhod, související komunikace člena a BILLA.


b) Právní základ


Zpracování osobních údajů člena BIILA klubu je založeno na plnění smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


c) Vymazání dat a doba uchování


Doba uchování je rovna době, po kterou je subjekt členem BILLA klubu. Zpracování osobních údajů je započato podáním žádosti o registraci. Člen je oprávněn své členství kdykoliv ukončit v souladu s Podmínkami členství v BILLA klubu. Ukončením členství bude zpracování ukončeno, ledaže existuje jiný právní základ pro takové zpracování. Pokud jste se zároveň registrovali v e-shopu BILLA (viz bod 5A. níže), zanikne ukončením členství i tato registrace a naopak, zánikem registrace zanikne členství v BILLA klubu.
5. E-SHOP – zpracování osobních údajů v případě nákupu


a) Rozsah a účel zpracování


Pokud nakoupíte v e-shopu BILLA na www.shop.billa.cz, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte v objednávkovém formuláři. Jsou to hlavně následující údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa doručení, fakturační údaje, v případě koupě alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků věk a údaje o vašem nákupu.

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali zboží vám nebo osobě, kterou určíte. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. Prosíme, vezměte na vědomí, že pokud zadáváte osobní údaje třetích osob, je potřeba mít na paměti jejich ochranu soukromí a takové jednání musí být vždy v souladu s právními předpisy.

Osobní údaje budeme zpracovávat za účelem vyřízení objednávek, tedy doručení zboží, zpracování plateb, poskytování slev, zpracování případného vrácení zboží a reklamací vad, dále pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely nebo pro ověření věku v případě koupě alkoholických nápojů či tabákových výrobků, případně pro vyřízení reklamací a jiné). Vaše údaje předáváme třetím stranám, pokud je to nezbytné pro zpracování plateb, doručení nebo vrácení zboží. Údaje o neuhrazených pohledávkách můžeme předat třetím stranám za účelem vymáhání pohledávek.


b) Právní základ


Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právních povinností, které se na nás vztahují.


c) Vymazání dat a doba uchování


Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinou (delší) dobu.
5B. E-SHOP – uživatelský účet


a) Rozsah a účel


Pokud si u nás zřizujete uživatelský účet, stáváte se zároveň i členem BILLA klubu, abyste mohli čerpat všechny slevy, výhody a akční nabídky členství i při online nakupování.


Pro zřízení účtu zpracováváme osobní údaje, které nám vyplníte v registračním formuláři – jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, oslovení, datum narození, adresu.


V rámci vedení účtu uchováváme údaje o vašich objednávkách na našem e-shopu, vašich oblíbených položkách, číslo vaší BILLA karty a osobní údaje, které vyplníte k vašemu profilu, tedy jméno, příjmení, oslovení, doručovací a fakturační adresa, údaje o platební kartě, telefon a e-mail a pokud jste udělili jako členové BILLA klubu souhlas s profilováním, pak i vaše nákupní historie spojená s používání BILLA karty.


b) Právní základ


Pro účel zpracování osobních údajů v souvislosti s členstvím v BILLA klubu platí informace uvedené v bodě 4. tohoto paragrafu.

Právní základ pro zpracování osobních údajů při zřízení uživatelského účtu v e-shopu je dán plněním smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


c) Vymazání dat a doba uchování


Osobní údaje budeme používat pro vedení vašeho účtu a poskytování služeb BILLA klubu po dobu vašeho využívání účtu. Účet vám deaktivujeme a údaje smažeme, pokud účet nepoužijete déle jak 36 měsíců od posledního nákupu.

Účet také můžete kdykoliv deaktivovat. V takovém případě budou vaše osobní údaje smazány. Deaktivováním účtu zaniká současně vaše členství v BILLA klubu.


Více informací k uživatelskému účtu a BILLA klubu najdete na www.billa.cz/podminky.
6.  Výzkum zákaznické spokojenosti pro zákazníky e-shopu


a) Rozsah a účel


Pokud u nás nakoupíte, chceme se s vámi bezprostředně po realizaci vaší objednávky spojit pomocí e-mailu a zjistit, jak jste byli se službou spokojeni a na čem máme případně zapracovat. Touto cestou sbíráme a zpracováváme prostřednictvím dotazníku zákaznické spokojenosti číslo Vaší objednávky. Chceme vylepšit naše služby a maximalizovat zákaznickou spokojenost. Toto zpracovávání realizujeme prostřednictvím řešení Qualtrics (viz také: https://www.qualtrics.com/).


b) Právní základ


Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - na základě oprávněného zájmu, abychom mohli neustále zlepšovat naše služby a nabídky. Proti zpracovávání vašich osobních údajů prováděnému podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle článku 21 GDPR; bližší informace k tomuto právu viz § 12 tohoto Prohlášení.


c) Vymazání dat a doba uchování


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat 2 roky od realizace vaší objednávky.
7. Statistika pro účely vyhodnocení poskytovaných služeb a obchodních výsledků


a) Rozsah a účel zpracování


Díky osobním údajům shromážděným prostřednictvím zákaznických účtu na našich webových stránkách, včetně dat získaných při používání aplikací a podobných internetových nástrojů, a datům souvisejícím s vašimi online nákupy a nákupy v kamenných prodejnách, provádí společnost za účelem vytvoření jednotlivých statistik obchodní, programové a produktové analýzy a analýzu dosažených výsledků.

Tyto statistiky zahrnují například reporty o poptávce po určitém druhu zboží, obchodních výsledcích jednotlivých kamenných prodejen nebo dosažené efektivity sbírání věrnostních bodů. To umožňuje společnosti lépe pochopit aktuální vývoj a výkonnost vlastních nabízených služeb, zboží a obchodních operací a provést interní srovnání s vývojem na trhu. Za účelem vytvoření těchto statistik jsou získané osobní údaje anonymizované díky vysoké míře agregace a identifikace jednotlivých zákazníků a analýza jejich chování není dále možná. Analýza jednotlivých zákazníků se neprovádí.

 Za tímto účelem jsou zpracovávány následující údaje:

 • údaje o nákupu
 • zákaznické číslo
 • demografické údaje
 • geolokační údaje
 • data související se službou jako typ používané služby, nasbírané (extra-) body, využité body, využité výhody


b) Právní základ


Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Společnost využívá statistické údaje k neustálé optimalizaci svých obchodních procesů, jakož i sortimentu a výkonnosti


c) Doba uchovávání


Osobní údaje, ze kterých zpracovávané statistiky vychází, budou z naší databáze vymazány ve stanovené lhůtě, která se pro každý konkrétní případ liší. Vzhledem k tomu, že vytvořené statistiky již neobsahují žádné osobní údaje, není v tomto ohledu stanovena žádná doba uchovávání.

§ 5 Předávání osobních údajů třetí straně

V rámci společnosti BILLA mají k vašim osobním údajům přístup pouze osoby, které potřebují vaše údaje k plnění jim svěřených úkolů.


K zajištění některých služeb používáme jako dodavatele třetí strany. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají Vaše osobní údaje pouze v našem zastoupení a podle našich pokynů, a to v nezbytně nutném rozsahu po omezenou dobu. Zůstáváme odpovědní za ochranu Vašeho soukromí. Jedná se o poskytovatele služeb v následujících kategoriích:


 • dodavatelé IT služeb (např. server hosting, softwarové aplikace atd.),
 • právní, účetní a daňoví poradci,
 • poskytovatelé marketingových služeb (např. marketingová komunikace, analýza dat, průzkumy, soutěže, sociální média atd.),
 • poskytovatelé cloudu,
 • auditoři,
 • dodavatelé tiskových, poštovních a přepravních služeb
 • společnosti podílející se na expedici zboží,
 • poskytovatelé platebních služeb a banky pro zpracování plateb,
 • společnosti zajišťující provoz e-shopu,
 • poskytovatelé nástrojů pro e-mailing a marketingovou automatizaci
 • poskytovatelé služeb pro péči o zákazníky a podporu (např. provoz zákaznické linky).


Tito poskytovatelé služeb zpracovávají osobní údaje výhradně jménem společnosti BILLA a jsou povinni dodržovat veškeré aplikovatelné právní předpisy o ochraně osobních údajů. Všichni zpracovatelé byli pečlivě vybráni a mají přístup k vašim osobním údajům pouze v rozsahu a po dobu, které jsou nezbytné pro poskytování služby nebo pro které jste zpracování a použití vašich osobních údajů povolili.


Společnost BILLA může rovněž předávat osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud to vyžaduje zákon.


V některých případech jsou osobní údaje předávány příjemcům údajů mimo Evropský hospodářský prostor. Tato předání se uskutečňují na základě tzv. rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR nebo na základě standardních smluvních doložek Evropské unie (viz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32021D0914 ) jako vhodné záruky podle čl. 46 GDPR, aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. Dále je zajištěno, že vaše osobní údaje jsou chráněny vhodnými technickými a organizačními opatřeními.

§ 6 Cookies

Na našich webových stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé soubory, které při návštěvě naší webové stránky ukládáme do vašeho prohlížeče. Některé funkce našich webových stránek nejsou bez povolení nezbytných cookies podporovány. Oproti tomu jiné druhy cookies nám například umožňují provádět různé analytické přehledy. Soubory Cookies jsou třeba schopny uložit a přenést typ prohlížeč, který při návštěvě našich webových stránek používáte, anebo jiné vybrané informace. S jejich pomocí jsme schopni naše webové stránky následně zefektivnit a uživatelsky optimalizovat (například si pamatovat vámi preferovanou zemi či používaný jazyk). Pokud podobné informace zpracovávají třetí subjekty, získávají je přímo prostřednictvím vašeho prohlížeče. Cookies nedokáží spustit žádný program, neobsahují viry a nemohou způsobit ani žádné jiné poškození vašeho koncového zařízení.


Používání nezbytných cookies slouží pro ochranu našich oprávněných zájmů ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 písm. 1 věty první písm. f) Nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), tak abychom mohli zajistit provoz našich webových stránek se všemi funkcemi, které jsou pro účel jejich užívání nepostradatelné. Než však do vašeho prohlížeče odešleme jakékoli soubory cookies, které nejsou technicky nezbytné, vyžádáme si váš souhlas prostřednictvím „Cookie Lišty“ v souladu s článkem 6 odst. 1 věta. 1 písm. a) GDPR. Nastavení cookies na našem webu můžete samozřejmě kdykoli později změnit kliknutím na odkaz „Změnit nastavení souborů cookies“ v patičce webových stránek.


Pro více informací klikněte na https://billa.cz/cookies

§ 7 Nástroje pro analýzu a sledování

Používáme analytické nástroje k trvalému zajištění optimalizace stránek a zlepšení uživatelské orientace v rámci našich webových stránek. S pomocí sledovacích opatření lze také vytvářet statistiky a zaznamenávat využití našich webových stránek návštěvníky a dále rozvíjet online nabídku pro Vás s pomocí získaných poznatků.


Na základě toho je používání analytických nástrojů popsaných níže odůvodněno v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Následující popis nástrojů analýz také zobrazuje příslušné účely zpracování a dotčené osobní údaje.


Proti zpracovávání vašich osobních údajů prováděnému podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle článku 21 GDPR; bližší informace k tomuto právu viz § 12 tohoto Prohlášení.
1. Adobe Analytics


Používáme Adobe Analytics (Omniture/Adobe Systems, 345 Park AVE, San Jose, CA 95110, htttps://www.adobe.com) k vytváření pseudonymních uživatelských profilů, které uspokojí potřeby našich webových stránek. Aplikace Adobe Analyticspoužívá cookies, které jsou textovými soubory umístěnými ve Vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované cookies o Vašem používání webových stránek jsou obvykle přenášeny a ukládány společností Adobe na serverech ve Spojených státech. Vzhledem k tomu, že jsme na této webové stránce aktivovali anonymizaci IP, nastavení serveru, které jsme provedli, zajišťuje, že před geolokalizací je adresa IP anonymní. Poslední oktet adresy IP je nahrazen nulami. Předtím, než se informace vygenerované cookies uloží, IP adresa je nahrazena individuálními generickými adresami IP. Společnost Adobe použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání stránek, k sestavení zprávy o činnostech webových stránek a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu.


K vytvoření pseudonymních uživatelských profilů můžete kdykoliv vznést námitky. Existuje několik způsobů, jak tak učinit:

 1. Jedním ze způsobů, jak zrušit analýzu webových stránek společnosti Adobe Analytics , je nastavit cookies tak, aby byla Adobe sdělena instrukce, aby při odhlášení neuložil nebo nepoužíval Vaše informace pro účely webových analýz. Vezměte prosím na vědomí, že s tímto řešením nebude webová analýza probíhat, dokud cookies znovu neumožníte údaje ukládat.
 2. Můžete také zabránit ukládání cookies používaných k vytvoření profilu nastavením příslušného softwaru prohlížeče odpovídajícím způsobem.2. Google Analytics


Pomocí služby Google Analytics vytváříme pseudonymní uživatelské profily za účelem uživatelsky orientovaného designu našich webových stránek. Služba Google Analytics používá soubory cookie, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace generované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA.


Upozorňujeme, že orgány USA jsou v souladu s příslušnými právními předpisy USA oprávněny přistupovat k osobním údajům subjektů údajů, které nejsou občany USA a které byly předány z Evropy do USA, a používat je, a to bez zvláštního důvodu a bez možnosti vznést námitku proti neoprávněnému přístupu. Tato předávání navíc nejsou regulována způsobem, který by splňoval požadavky rovnocenné požadavkům existujícím v právu EU, konkrétně ve vztahu k zásadě proporcionality, neboť monitorovací programy založené na právu USA nejsou omezeny na to, co je nezbytně nutné.


Protože jsme na těchto webových stránkách aktivovali anonymizaci IP, bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude vaše úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google tyto informace použije pro účely vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu.


Proti vytváření pseudonymních uživatelských profilů můžete kdykoli vznést námitku. Můžete tak učinit několika způsoby:

 1. Jedním ze způsobů, jak vznést námitku proti analýze webových stránek službou Google Analytics, je nastavit odmítnutí souborů cookie, které společnosti Google přikáže, aby vaše údaje neukládala ani nepoužívala pro účely analýzy webových stránek. Upozorňujeme, že při tomto řešení se analýza webu neuskuteční, pokud se odmítnutí souborů cookie neuloží do vašeho prohlížeče. Pokud si přejete nastavit odmítnutí souborů cookie, nastavte odmítnutí v prohlížeči.
 2. Ukládání souborů cookie, které slouží k vytvoření vašeho profilu, můžete také zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče.
 3. V závislosti na používaném prohlížeči máte možnost nainstalovat si doplněk prohlížeče, který zabrání sledování. Klikněte zde a nainstalujte si dostupný doplněk prohlížeče.3. Hotjar


Službu Hotjar používáme, abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a abychom mohli tuto službu a zkušenost z ní optimalizovat. Hotjar je technologická služba, která nám pomáhá lépe porozumět zkušenostem našich uživatelů (např. kolik času stráví na kterých stránkách, na které odkazy se rozhodnou kliknout, co se uživatelům líbí a nelíbí atd.), což nám umožňuje vytvářet a udržovat naše služby na základě zpětné vazby od uživatelů. Hotjar používá soubory cookie a další technologie ke shromažďování údajů o chování našich uživatelů a jejich zařízení. Patří sem IP adresa zařízení (zpracovávaná během relace a ukládaná v deidentifikované podobě), velikost obrazovky zařízení, typ zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informace o prohlížeči, zeměpisná poloha (pouze země) a preferovaný jazyk používaný k zobrazení našich webových stránek. Společnost Hotjar ukládá tyto informace naším jménem do pseudonymizovaného profilu uživatele. Společnost Hotjar má smluvně zakázáno prodávat jakékoli údaje shromážděné naším jménem.


Další podrobnosti naleznete v části "o společnosti Hotjar" (https://www.hotjar.com/about-us/ ) a na stránkách podpory společnosti Hotjar (https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003204947 ).


4. Bloomreach


Využíváme služeb společnosti Bloomreach B.V., Fred. Roeskestraat 109, 1076 EE Amsterdam. Společnost Bloomreach nám pomáhá rozesílat marketingové kampaně, shromažďovat osobní údaje a souhrnné pseudonymizované profily uživatelů a událostí za účelem zlepšení našich webových stránek a marketingových aktivit. Tyto profily se spojují s údaji našich zákazníků, abychom mohli naše marketingové aktivity přizpůsobit zájmům našich zákazníků. Pokud jste nám udělili příslušný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, použijeme shromážděné údaje k vytvoření uživatelského profilu, abychom vám mohli poskytovat naše newslettery, SMS, push notifikace, webové reklamy, poštu a další marketingová opatření přizpůsobená vašim zájmům. Společnost Bloomreach zpracovává údaje výhradně podle našich pokynů. Údaje nepoužívá pro své vlastní účely ani pro účely třetích stran a neprodává je ani nepředává neoprávněným třetím stranám. Pro tyto účely mohou být ve vašem počítači uloženy soubory cookie nebo podobné technologie. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče.


Společnost Bloomreach používá následující soubory cookie ke shromažďování informací o používání našich webových stránek: https://docs.exponea.com/docs/cookies-storage.


Údaje shromážděné pomocí souborů cookie obsahují následující informace: (1) IP adresa; (2) přihlašovací údaje; (3) nastavení časového pásma; (4) operační systém a platforma; (5) informace o návštěvách včetně: výrazy pro vyhledávání v adresách URL; (6) hledané výrazy; (7) informace o tom, co bylo na stránkách zobrazeno; (8) informace o nákupním košíku a vybraných možnostech dokončení objednávky (přidané produkty, velikost, způsob platby, způsob doručení); (9) reakce a doba odezvy webových stránek; (10) chyby při stahování; (11) doba trvání návštěv určitých stránek; (12) informace o interakci s webovými stránkami (např. rolování, kliknutí a najetí myší), jakož i způsoby použité k opuštění stránky; (13) aktivity uživatele; (14) procházení webových stránek.


Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďovány pomocí souborů cookie, neudělujte prosím souhlas s používáním souborů cookie nebo vzneste námitku proti používání těchto souborů cookie pro marketingové účely v rámci cookies lišty na našich webových stránkách (https://www.billa.cz/cookies).


Další údaje zpracovává společnost Bloomreach, když se zaregistrujete do našich reklamních kanálů (např. newsletter, SMS, push notifikace), používáte naše aplikace, vytvoříte si zákaznický účet nebo provedete objednávku: (1) údaje o nákupu a košíku, (2) hlavní údaje o zákazníkovi, (3) údaje týkající se služeb jako typ použité služby, (4) nasbírané (extra-)body, (4) uplatněné body, (5) uplatněné výhody, (6) marketingové údaje, které zahrnují komunikační body, (7) kanály, (8) údaje o interakci a reakci).


Svůj souhlas s personalizovanými marketingovými aktivitami můžete také odvolat, abyste zabránili dalšímu zpracování vašich údajů. Odvolat souhlas lze prostřednictvím cookies lišty na našich webových stránkách, v sekci „nastavení komunikace“ na vašem zákaznickém profilu na našich webových stránkách nebo na e-mailových adresách info@billa.cz nebo online@billa.cz. Zákazníci bez online profilu mohou nastavení komunikace upravit rovněž zde: https://www.billa.cz/offline-account?step=login.


Soubory cookie nebo podobné monitorovací údaje budou po 6 měsících společností Bloomreach vymazány. Všechny ostatní osobní údaje uchovává Bloomreach maximálně po dobu 3 let. Vaše údaje vymažeme v souladu s lhůtami pro vymazání pro příslušnou činnost zpracování. Společnost Bloomreach bude vytvářet anonymizované statistiky s vašimi osobními údaji z vaší interakce s našimi obecnými newslettery. Společnost Bloomreach tyto údaje vymaže do 6 měsíců.


Další informace o ochraně údajů společností Bloomreach jsou k dispozici na adrese: https://exponea.com/legal/privacy-policy/

§ 8 Plug-Ins

1. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest


Naše webové stránky mohou obsahovat sociální pluginy sociálních sítí "Facebook"(Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), "Twitter" (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA), “Instagram” (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA), “YouTube” (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) and “Pinterest” (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA). Je možné, že osobní údaje o návštěvnících webových stránek mohou být také shromažďovány prostřednictvím těchto pluginů, předány příslušné službě a propojeny s příslušnou službou návštěvníka.Společnost BILLA neshromažďuje žádné osobní údaje prostřednictvím sociálních pluginů. Abychom zabránili přenosu dat poskytovatelům služeb v USA bez vědomí uživatele, použili jsme na našem webu tzv. řešení Shariff. To má za následek, že příslušné sociální pluginy jsou zpočátku integrovány pouze jako grafika na webových stránkách. Tyto grafiky obsahují odkaz na webovou stránku příslušného poskytovatele pluginu. Pouze po kliknutí na některou z grafik budete přesměrováni na službu příslušného poskytovatele. Toto řešení zajišťuje, že osobní údaje nejsou automaticky předávány poskytovatelům příslušných sociálních modulů při návštěvě našich webových stránek. Kliknete-li na jednu z grafik sociálních pluginů, mohou být data přenášena příslušnému poskytovateli služeb a uložena tam. Pokud nekliknete na libovolnou grafiku, nedochází k přenosu dat mezi Vámi a příslušným poskytovatelem sociálního pluginu.


Po kliknutí na sociální plugin dostane příslušný poskytovatel služeb informace, že jste navštívili odpovídající stránku naší internetové nabídky. Vezměte prosím na vědomí, že není třeba mít u příslušné služby uživatelský účet, ani tam nemusíte být přihlášeni. Pokud však již máte při své návštěvě našeho webu uživatelský účet u příslušného poskytovatele služeb a jste již přihlášeni k tomuto účtu, data shromážděna sociálním pluginem jsou přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být spárováni k Vašemu profilu u poskytovatele služeb, musíte se před svým kliknutím na některý ze sociálních modulů odhlásit.


Společnost BILLA nemá žádný vliv na to, zda a do jaké míry si příslušní poskytovatelé služeb shromažďují osobní údaje. Nejsme si vědomi rozsahu, účelu ani doby uchování příslušného sběru údajů. Rádi bychom však poukázali na to, že je třeba předpokládat, že alespoň IP adresa a informace týkající se zařízení, jsou používány a zaznamenávány prostřednictvím sociálních pluginů. Je také možné, že příslušní poskytovatelé služeb používají cookies.


Rozsah a účel shromažďování údajů příslušnou službou, jakož i další zpracování a využití Vašich údajů naleznete v informacích o ochraně osobních údajů přímo na webových stránkách příslušné služby. Zde získáte také informace o příslušných právech na ochranu dat a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí:


a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA https://en-gb.facebook.com/policy.php
b) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy
c) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
d) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA https://policies.google.com/privacy?hl=en=de
e) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

§ 9 Hypertextové odkazy

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností, které naopak mohou obsahovat odkazy na naše webové stránky. Pokud budete využívat odkaz z kterékoliv z našich webových stránek, upozorňujeme, že tyto webové stránky, na něž odkaz směřuje, mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, a proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním osobních údajů na tyto webové stránky si prosím zkontrolujte zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách.

§ 10 Provozování kamerového systému

1. OBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU


a) V souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů zejména GDPR, jakož i příslušnými účinnými právními předpisy, informuje touto cestou společnost BILLA o existenci a provozování kamerového systému v obchodních prodejních prostorách jednotlivých prodejen.


b) Společnost BILLA monitoruje záznamem obrazu vymezené, viditelně označené prostory obchodních prodejních prostor jednotlivých prodejen (filiálek) z důvodu ochrany majetku před protiprávním jednáním, jakož i ochrany majetku a zdraví zaměstnanců a zákazníků na základě oprávněného zájmu.


c) V souladu s článkem 13 odst. 1 písm. d) nařízení společnost BILLA uvádí, že je zpracování nezbytné z důvodu a pro účely ochrany zdraví a majetku jak společnosti BILLA, tak zaměstnanců, zákazníků a případně i dalších osob, respektive za účelem vyhledání případného pachatele případného protiprávního jednání (tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti BILLA a dalších osob).


2. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:


a. Jednotlivé kamery jsou umístěné v prostorech, které jsou označeny piktogramem s krátkým doprovodným textem.


b. Záznamy kamerového systému, a to výlučně obrazové záznamy, neboť zvukový záznam není pořizován, jsou uchovávány po dobu do přemazání záznamu novým záznamem, což je doba řádově několika dnů, přičemž toto je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, případně škodní události apod. Na záznamu je uchováváno i datum a čas.


c. Všechna monitorovací zařízení včetně záznamu z kamerového systému jsou chráněna před přístupem neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého systému nebo záznamů.


d. K ovládání kamerového systému a přístupu k záznamům je oprávněn pouze Security manager, vedoucí zaměstnanci prodeje (regionální manažer, vedoucí prodejny, zástupce vedoucího prodejny), pracovníci ostrahy, vedoucí logistiky, vedoucí skladů, a správa budovy za účelem požárního dohledu v Modleticích s tím, že záznam bude v případě incidentu předložen pouze příslušným orgánům činným v trestním řízení (nestanoví-li či neumožní-li příslušné právní předpisy jinak), případně v rámci pojistné události pojišťovně, soudu apod. Každá výše zmíněná pracovní pozice má interními předpisy stanovena specifická přístupová práva, která umožňují náhled pouze na vybrané kamery, které úzce souvisejí s odpovědností dané pracovní pozice. 


e. O přístupu k záznamům kamerového systému jsou pořizovány elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.


f. Veškeré dotazy v souvislosti s provozováním kamerového systému na našich prodejnách můžete zasílat na gdpr@billa.cz

§ 11 Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a vztahují se na Vás tato práva:

 • Podle článku 15 GDPR máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Zejména můžete získat informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací, plánovaná doba po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné učit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkající se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů a existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, případně smysluplné informace týkající se použitého postupu.
 • Podle článku 16 GDPR můžete okamžitě požádat o opravu nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu, případně doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Podle článku 17 GDPR můžete požádat o vymazání osobních dat, které jste nám poskytl, za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodu veřejného zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Podle článku 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování údajů je protiprávní, pokud my již tyto údaje nepotřebujeme a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů z důvodu nutnosti jejich zachování pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků. Nárok podle článku 18 GDPR máte též, pokud jste vznesli námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR.
 • Podle článku 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požádat o jejich předání jinému správci.
 • Podle článku 7 odst. 3 GDPR můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V důsledku toho již není povoleno zpracovávat osobní údaje na základě tohoto souhlasu do budoucna.
 • Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.
 • Stížnost můžete také podat přímo kontaktováním společnosti BILLA na adrese: gdpr@billa.cz nebo BILLA, spol. s r.o., Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ: 251 01.

§ 12 Právo na námitky

Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů prováděno podle článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte (jak již bylo výše zmíněno) právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle článku 21 GDPR, za předpokladu, že existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace.


Právo na námitky máte rovněž v případě, že je zpracování prováděno za účelem provádění přímého marketingu.


Vaše námitky zašlete prosím na: gdpr@billa.cz

§ 13 Zabezpečení dat a bezpečnostní opatření

Zavazujeme se chránit Vaše soukromí a zacházet s osobními údaji důvěrně. Abychom zabránili manipulaci, ztrátě nebo zneužití Vašich uložených údajů, provádíme rozsáhlá technická a organizační opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technickému pokroku.


Rádi bychom Vás upozornili, že vzhledem ke struktuře internetu je možné, že pravidla ochrany údajů a výše uvedená bezpečnostní opatření nemusí být dodržována jinou osobou či institucí, za což neneseme odpovědnost. Zejména nešifrované údaje, např. jsou-li zaslány pomocí e-mailu, mohou být čteny třetí stranou. Nemáme žádnou možnost technicky tomuto problému zabránit. Je odpovědností uživatele, aby chránil své údaje, které poskytuje, proti zneužití pomocí šifrování nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem.


6. 11. 2023