1. home
  2. Výstavba Modletice

Výstavba FVE na skladovací hale v Modleticích pro potřeby společnosti BILLA, spol. s r. o.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021368
Výše dotace: 12 089 488,79 Kč
Doba realizace projektu: 4/2020 -12/2022

Společnost se rozhodla pořídit a instalovat fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 999,64 kW, která pokryje část spotřeby elektrické energie chladírenské haly. Vyráběná el. energie bude sloužit jak k provozu jednotlivých technologických zařízení (osvětlení, nabíjení ratraků), tak i samotného chlazení haly. V případě přebytků elektrické energie během víkendového provozu, kdy spotřeba je o něco nižší, bude možné přebytky energie ve velice omezené míře dodávat do veřejné distribuční sítě (max 5 %).


Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu, III. Výzva