1. home
 2. Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BILLA, spol. s r.o.

1. Oblast působnosti


Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek se vztahuje na použití této webové stránky a realizaci nákupu v e-shopu na adrese shop.billa.cz.

Naše smluvní vztahy se řídí kupní smlouvou (potvrzenou objednávkou), těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), (potvrzené objednávce) a právními předpisy.

V případě změn těchto Všeobecných podmínek platí verze zveřejněná na internetu v době objednávky. Text si můžete zobrazit, stáhnout do počítače, uložit si ho a vytisknout. Případná starší verze VOP s uvedením doby platnosti bude zákazníkovi zaslána na žádost.

Smlouva, která je mezi námi uzavřena, zůstane uložená u společnosti BILLA a zákazníkovi není dostupná.

Budou-li na našich webových stránkách některé podmínky aktuálně uvedeny odlišně od těchto VOP, mají tyto podmínky na webových stránkách před těmito VOP přednost.


2. Prodávající


Provozovatelem této webové stránky a prodávajícím je společnost

BILLA, spol. s r.o., se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 67, 251 01, IČ 006 85 976, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 61519.


Billa zákaznický servis:

E-mail: online@billa.cz

Tel. č.: 800 140 000

Aktuální provozní doba na adrese shop.billa.cz/kontakty.


3. Uzavření smlouvy pro online nákupy


Objednávku zboží provedete přes náš e-shop na adrese shop.billa.cz.


Nákup můžete realizovat jako registrovaný zákazník nebo bez předchozí registrace. Zákazníkem může být pouze fyzická osoba starší 15 let. Registrací se zákazník po akceptaci podmínek členství automaticky stává členem Billa Bonus Clubu (BBC) a může čerpat veškeré výhody a slevy, které z tohoto členství plynou. Pokud bude zákazník nákup realizovat jako fyzická osoba podnikatel, vyplní při registraci také svoje IČO, případně DIČ. Pro nákupy související s podnikatelskou činností neplatí ustanovení těchto VOP vztahující se výhradně na spotřebitele.

 

Před odesláním objednávky si můžete zboží v košíku ještě zkontrolovat a objednávku měnit. Stejně tak, prosíme, zkontrolujte vámi uvedené osobní údaje. Vyplněné údaje považujeme za aktuální a správné.

Odesláním objednávky v internetovém obchodě předkládá zákazník návrh smlouvy. BILLA potvrdí objednávku e-mailem. Potvrzením objednávky mezi námi vzniká smlouva.

Společnost BILLA může zákazníka kontaktovat a chtít po něm dodatečné potvrzení objednávky (zejména z důvodu neobvyklého množství apod.).

Pokud není nějaké zboží k dispozici, najde společnost BILLA pro zákazníka vhodné náhradní zboží. Při předání zboží bude o náhradním zboží zákazník informován a rozhodne se, zda si náhradní položku ponechá.


Minimální hodnota objednávky je 200 Kč (hodnota zboží vč. DPH bez poplatků za doručení).

Maximální možná hmotnost jedné objednávky je 50 kg.

Online objednávky přijímáme pouze, pokud se nachází zadaná adresa pro doručení v oblasti doručování aktuálně uvedené na webových stránkách našeho e-shopu.

U zboží, které je možné objednat podle váhy, může dojít k odchylce dodaného množství od objednaného množství. Budeme se snažit, aby byla co nejmenší, ale v případě, že zákazník nebude s odchylkou souhlasit, má právo takové zboží nepřevzít a jeho cena mu bude následně vrácena na účet.


4. Odpovědnost


Může se stát, že naše webové stránky nebo váš uživatelský účet nebudou funkční, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu serverů a služeb. V takovém případě neneseme odpovědnost za škody způsobené případnou odstávkou služeb.

I přes veškerou naši snahu se může se stát, že některé zboží nebude na skladu dostupné. O této skutečnosti bude zákazník informován e-mailem.

Obrázky zboží na našem e-shopu jsou ilustrativní.

Jakákoliv naše další odpovědnost se řídí zákonnými ustanoveními.


5. Odkazy


Odkazy na externí webové stránky jsou pouze orientační. Společnost BILLA se neztotožňuje s obsahem externích stránek, na které odkazuje. Pokud bude na odkazované stránce zjištěn nelegální obsah, žádá společnost BILLA o oznámení a po kontrole odkaz smaže.


6. Autorská práva


Společnost BILLA si vyhrazuje veškerá práva, zejména na značku a autorská práva, na celý obsah této webové stránky, zejména na značky, loga, texty, grafiku, fotografie, layout a hudbu.

Pokud není užívání povoleno ze zákona, vyžaduje jakékoli použití obsahu této webové stránky, zejména ukládání do databází, kopírování, distribuce nebo zpracování výslovný písemný souhlas společnosti BILLA.


7. Ceny


Platí ceny uvedené na webové stránce v okamžiku objednávky. Tyto ceny jsou ceny včetně všech daní. Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách. Poplatek za doručení bude připočten k uvedeným cenám podle vaší volby dopravy. Ceny uvedené v e-shopu jsou platné pouze pro nákup v e-shopu a mohou se lišit od cen v prodejnách Billa.


8. Doručování


Způsob dopravy je kurýrem – tedy přepravní společností na zvolenou adresu, která je v Praze, Brně a okolí těchto měst – lze ověřit při začátku nákupního procesu.

Čerstvé a mražené zboží je expedováno v chladicích přepravkách a mrazících boxech, aniž by došlo k přerušení chladícího řetězce.

Zboží je dodáváno až ke 2. dveřím bytu nebo domu na zadané adrese.

Dodávky na pěších zónách a v oblastech s dočasným zákazem vjezdu je možné uskutečnit pouze během povolené doby vjezdu.

Alkoholické nápoje, tabákové výrobky a prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé lze prodat a předat pouze osobám starším 18 let. V případě, že objednáváte takové zboží, prohlašujete, že jste starší 18 let.

V případě pochybností musí být doručovateli předložen průkaz totožnosti s fotografií. V případě, že dostatečný věk nebude prokázán, může společnost BILLA odstoupit od smlouvy nebo její části. V takovém případě má společnost BILLA právo požadovat náhradu nákladů spojených s objednávkou (náklady na doručení).

Máte povinnost zboží převzít. Za zákazníka může zboží převzít také jím pověřená osoba nebo osoba, která se zdržuje v bytě nebo na zadané dodací adrese zákazníka.


9. Čas doručení


Seznam aktuálně platných časů doručení v příslušné doručovací oblasti najdete ve výběru v rámci procesu objednávání.

Během procesu objednávání vám bude automaticky nabídnut nejbližší možný volný termín.

Čas doručení zvolený zákazníkem a potvrzený společností BILLA je závazný.


10. Platba


Platba kreditní kartou online:

Nákup je možné zaplatit online pomocí platební karty. Následující platební karty jsou přijímány pro online platby, Mastercard, Visa, V-Pay, Diners Club nebo American Express. Přenos dat je šifrován a probíhá podle nejnovějších bezpečnostních standardů.

Platbu kreditní platební zpracovává náš smluvní partner SIX Payment Services (Europe) S.A. Dbejte prosíme případně i jeho Všeobecných obchodních podmínek pro zpracování plateb a Prohlášení o ochraně osobních údajů.


Pokud proběhne online platba platební kartou úspěšně, bude hodnota objednávky na vaší platební kartě blokována. Kromě hodnoty objednávky bude blokováno navíc 10 % na pokrytí odchylek u zboží na váhu, nebo případné dodatečné zboží či náklady na opakované doručení.

Při dodání zboží máte možnost některé položky nepřevzít (i bez uvedení důvodu) a vrátit je rovnou doručovateli.

Současně s vypravením zboží z našeho skladu vám bude e-mailem zaslán daňový doklad. V případě, že využijete možnost vrácení zboží doručovateli při dodání, bude vám zaslán e-mailem dobropis k vydané faktuře na vrácené zboží.

Pokud jste se rozhodli některé položky nepřevzít nebo jste nesouhlasili s náhradními položkami nákupu, vystavíme a na e-mail vám pošleme opravný daňový doklad a bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od doručování nákupu vám vrátíme příslušnou částku na váš účet.

Daňový doklad zákazníkovi zašleme na e-mailovou adresu.


Slevové kódy:

Kód kupónu je platný po určitou dobu a spouští akci pro online nakupování. Kód kupónu může být slovo nebo náhodná posloupnost znaků. Při dokončení objednávky musí být kód kupónu uplatněn v nákupním košíku. Po dokončení objednávky již nelze kód uplatnit.


11. Právo na odstoupení


Zákazníci, kteří jsou spotřebiteli podle českých právních předpisů, mají právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části (například jednotlivých položek) do 14 dnů od dodání zboží, případně jeho poslední části, bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení činí 14 dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, převzal/a zboží. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. e-mailem nebo dopisem) o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy.


K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení, což však není povinné. Ke splnění lhůty pro odstoupení stačí odeslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení.


Důsledky odstoupení


Pokud zákazník, který je spotřebitelem od smlouvy se společností BILLA odstoupí, musí společnost BILLA vrátit zákazníkovi neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy BILLA oznámení o odstoupení od smlouvy obdržela, platby dotčené odstoupením, které společnost BILLA od zákazníka obdržela, včetně nákladů na doručení zboží, od jehož koupě bylo odstoupeno (s výjimkou nákladů, které vznikly tím, že zákazník zvolil jiný typ doručení než námi nabízený nejlevnější typ doručení nebo opakovaným doručením).

Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit při původní transakci, pokud nebylo se zákazníkem výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě nebudou zákazníkovi za toto vrácení účtovány jakékoli poplatky.

Společnost BILLA vrátí platbu do 14 dnů od odstoupení – budeme ale potřebovat, aby zboží bylo vráceno nebo budeme potřebovat alespoň potvrzení o tom, že zboží bylo vypraveno zpět – jinak touto lhůtou nejsme vázáni.

Přímé náklady na vrácení zboží nese zákazník.

Zákazník odpovídá za případné snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Hodnota poškození může být společností BILLA započítána proti vrácené částce.


Právo na odstoupení nelze uplatnit zejména u:

zboží, které podléhá rychlé zkáze (například ovoce, zelenina nebo potraviny s krátkou spotřební lhůtou apod.);

 • zboží, které je vyrobeno nebo upraveno podle specifikací zákazníka nebo jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám;
 • zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • zboží, které je dodáváno v uzavřeném obalu a je nevhodné k vrácení ze zdravotních nebo

      hygienických důvodů, pokud byl obal odstraněn nebo jinak otevřen;

 • novin nebo časopisů;


12. Reklamace


Odpovídáme za to, že zboží nemá vady, to znamená, že v době, kdy zboží přebíráte zejména:

 • má vlastnosti, které jsme si ujednali, a pokud nedojednali, tak takové vlastnosti, které jsme u zboží popsali nebo které jste mohli očekávat vzhledem k povaze našeho zboží a na základě naší reklamy;
 • se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se obvykle používá;
 • je v odpovídajícím množství (u zboží na váhu je možná odchylka do 20 %, vč.);
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Odpovídáme za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době, není-li na zboží nebo jeho obalu uvedena jiná doba v souladu s právními předpisy. U zuživatelného zboží platí doba nejkratší trvanlivosti (datum minimální trvanlivosti), popřípadě u věci podléhající rychlé zkáze doba, po kterou lze věc použít (datum použitelnosti). To vše, jsou-li ze strany zákazníka dodrženy podmínky pro manipulaci a skladování zboží a u potravin nebyla-li otevřena, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady.


Zboží, prosíme, zkontrolujte bezodkladně po jeho dodání. U čerstvého zboží (např. čerstvé ovoce, zelenina apod.) a zboží určeného k okamžité spotřebě do 24 hodin (pekařské výrobky apod.) je potřeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí. Dovolujeme si upozornit zákazníky na to, že nebude-li zjevná vada vytknuta zákazníkem při doručení a/nebo pokud se nepodaří prokázat, že vada existovala již při doručení, nemusí být reklamaci s ohledem na povahu zboží vždy vyhověno.


Jak zboží reklamovat

Pro co nejrychlejší vyřízení nám pošlete reklamaci na e-mail: online@billa.cz, případně kontaktujte naše zákaznické oddělení na tel. 800 140 000 případně na kterékoliv prodejně BILLA.


Budeme potřebovat

 • vaše kontaktní údaje, popis vady a způsob, jak si přejete vyřídit reklamaci;
 • prokázání nákupu zboží (nejlépe doklad o objednávce).

Zboží, které podle vašeho názoru vykazuje vadu, zašlete nebo přineste spolu s reklamačním formulářem. Zboží by mělo být při přepravě vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození.


Na váš e-mail vám zašleme písemné potvrzení (reklamační protokol), který slouží jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu najdete: kdy jste zboží reklamovali, jakou vadu jste nám uvedli a jaký způsob vyřízení reklamace si přejete.


Co můžete požadovat při reklamaci

Podle své volby můžete chtít u vady, která je podstatná:

 • dodání nového nebo chybějícího zboží;
 • bezplatnou opravu;
 • přiměřenou slevu; nebo
 • vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.

U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.

Při uplatnění reklamace nebo bez zbytečného odkladu poté nám musíte sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změnit volbu bez našeho souhlasu můžete jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud nezvolíte právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.

Dokud neuplatníte právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, můžeme vám dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady můžeme odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba vám nesmí způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraníme-li vadu včas nebo vadu věci odmítneme odstranit, můžete požadovat slevu, anebo můžete od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu.

Pokud prokážeme, že jste před převzetím zboží o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nemusíme vašemu nároku na reklamaci vyhovět.

Vezměte také na vědomí, že nemůžete reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.


Jak vyřídíme reklamaci

O reklamaci rozhodneme bezodkladně, ve složitých případech do tří dnů. Do této doby se nezapočítává doba nezbytně potřebná k odbornému posouzení. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.


Zašleme vám písemné potvrzení o přijetí reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.


Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, proplatíme. O proplacení těchto nákladů nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak toto právo nebude soudem k námitce prodávajícího přiznáno.


Prosíme, vezměte na vědomí, že můžete uplatnit právo z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne do 24 měsíců od převzetí, s těmito výjimkami:

 • zboží, u kterého je na obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít (tj. minimální trvanlivost / datum použitelnosti);
 • zboží, které je prodávané za nižší cenu pro vadu, pro vadu, kvůli které je zboží zlevněno;
 • opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním;
 • u použitého zboží vada odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;
 • zboží, které je podle vás „vadné“ z důvodu, že neodpovídá objednané váze, pokud je odchylka do 20 % (vč.) objednané váhy;
 • jedná-li se o vadu, kterou musel zákazník při vynaložení obvyklé péče zjistit již při uzavření kupní smlouvy nebo kterou sám způsobil;
 • zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, nárazem) nebo nesprávným zásahem nebo bylo používáno či skladováno v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedených výrobcem (vada způsobená spotřebitelem).

nebo pokud vyplývá výjimka z povahy zboží.


Další pravidla týkající se odpovědnosti za vady a reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.


13. Zablokování zákaznického účtu


Společnost BILLA si vyhrazuje právo zablokovat a smazat váš zákaznický účet, pokud:

 • opakovaně bezdůvodně odmítnete dodávku objednaného zboží; nebo
 • opakovaně hrubě porušujete pravidla těchto VOP; nebo
 • se opakovaně chováte nevhodně či hrubě vůči doručovatelům/doručovatelkám.


14. Závěrem


V případě reklamací nebo stížností kontaktujte zákaznický servis BILLA na telefonním čísle 800 140 000 nebo e-mailové adrese online@billa.cz.


Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.


Společnost BILLA je oprávněna k provozu podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění, kontrolu v této oblasti provádí živnostenský úřad.


Jako zákazníci souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady, které vám takto vzniknou (na internetové připojení, data), hradíte sami, přičemž se nijak neliší od základních sazeb.


Společnost BILLA není ve vztahu k zákazníkům vázána žádnými kodexy chování.


Společnost BILLA zpracovává vaše osobní údaje. Více o tomto zpracování najdete zde.


Smluvní podmínky a smlouva je uzavřena v českém jazyce. Naše vztahy se řídí českým právem.


Zákazníkovi doručujeme písemnou komunikaci na jeho e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu nebo zadanou v objednávce. Zpráva je doručena okamžikem přijetí na server příchozí pošty.


Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat.


Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na online@billa.cz.

Tento řád je platný od 2.11.2022


Příloha: Formulář pro odstoupení od smlouvy