1. home
  2. Program úspory energie

Úspory energie v logistickém areálu BILLA Modletice

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021719

Výše dotace: 15 127 992,- Kč

Doba realizace projektu: 5/2020- 4/2023


Hlavním vytyčeným cílem projektu je snížit konečnou spotřebu energie společnosti BILLA prostřednictvím snížení energetické náročnosti distribučního centra v Modleticích. Jedná se o realizaci aktivit vedoucích k energetické optimalizaci, a to formou rekonstrukce zdrojů tepla, systému distribuce pro vytápění a vzduchotechniky, rekonstrukce stávajícího systému osvětlení pracovních a skladových prostor, rekonstrukce nabíjecí stanice logistiky, zateplení nákladových ramp a rekonstrukce systému měření a regulace pro dodávku tepla.


Energeticky úsporná opatření umožní nejen významné snížení spotřeby energií a emisí CO2, ale také úsporu provozních nákladů společnosti. Celková spotřeba energie klesne o 957,7 MWh/rok (tj. 3 447 GJ/rok), což odpovídá snížení o 41,7 % oproti současnému stavu.


Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Úspory energie, V. Výzva