1. home
  2. Tiskové Zprávy
  3. Řetězec BILLA jako první mezi českými maloobchody stahuje z prodeje zábavní pyrotechniku

Řetězec BILLA jako první mezi českými maloobchody stahuje z prodeje zábavní pyrotechniku

Řetězec BILLA rozšiřuje udržitelné aktivity Plánu B: jako první mezi českými maloobchody stahuje z prodeje zábavní pyrotechniku

Významný krok pro ochranu domácích i volně žijících zvířat dnes učinil obchodní řetězec BILLA. Jako první řetězec v Česku, symbolicky na Světový den zvířat, oznamuje vyřazení zábavní pyrotechniky ze svého sortimentu. Řetězec BILLA poukazuje na fakt, že prodej pyrotechniky a její používání zvířatům ubližuje. Divoká zvířata, obzvláště ptactvo, kvůli ní bohužel dokonce i hynou. Řetězec BILLA svým rozhodnutím zároveň vyzývá veřejnost a ostatní maloobchodní prodejce, aby svůj postoj k nákupu a prodeji zábavní pyrotechniky přehodnotili a vzdali se jej.


Více než polovina české populace žije v domácnosti s domácím mazlíčkem.[1] Kvůli odpalování zábavní pyrotechniky však mnoho z nich trpí každý rok během novoročních oslav panikou, strachem a psychickým traumatem, v horších případech nejrůznějšími druhy poranění. U divoce žijících zvířat však bohužel nejsou výjimkou ani úmrtí, a to v důsledku úrazů, které způsobí buď samotný pyrotechnický výrobek, nebo které si živočichové způsobí během útěku při stresové reakci.

Obchodní řetězec BILLA si uvědomuje, že škodlivost zábavní pyrotechniky pro okolní prostředí je vysoká, a přistoupil tudíž k významnému kroku, který zvýší ochranu zvířectva v přírodě i doma – před letošními Vánocemi poprvé nezařadí pyrotechniku do prodeje. „V našem Plánu B se dlouhodobě hlásíme k péči a kultivaci okolního prostředí, kam spadá mimo jiné také ochrana zvířat. Cítili jsme ale, že v této oblasti můžeme být prospěšnější ještě více. Během novoročních oslav jsou to právě zvířata, kdo nejvíce kvůli zábavní pyrotechnice strádá. Jako maloobchodní prodejce jsme rozhodli situaci řešit způsobem, který se logicky nabízí, a to vyřazením pyrotechniky z naší nabídky. V období vánočních svátků ji zákazníci v regálech nenajdou,“ říká Liam Casey, generální ředitel BILLA ČR.

Poptávka po zábavní pyrotechnice je v Česku vysoká a nejvíce roste přirozeně s příchodem Vánoc a Nového roku. Na českém trhu dosahují každý rok tržby z prodeje pyrotechniky odhadem až miliardu korun.[2] Světelné a zvukové efekty, které ohňostroje vytvářejí, přitom obvykle trvají pouhých několik desítek vteřin, nanejvýše pár minut. Řetězec BILLA se v oblasti vyřazování pyrotechniky z nabídky stává mezi retailery průkopníkem a snížením dostupnosti pyrotechniky v obchodech chce ke stejnému opatření motivovat i ostatní řetězce. „Zvířatům působí pyrotechnika značnou fyzickou i psychickou újmu. Měli bychom se pozastavit nad tím, zda nám tato několikaminutová audiovizuální podívaná, kterou si s ohňostroji dopřáváme, za tyto negativní, až fatální dopady na naše zvířectvo stojí,“ upozorňuje Liam Casey.


Až stovky poraněných zvířat ročně

Na nepříznivý vliv pyrotechniky na zvířata důrazně poukazují i odborníci a ochránci přírody. „Pyrotechnika je nebezpečná všem zvířatům hlavně hlukem, záblesky a jedovatými zplodinami. Škodí i její výroba. Především hluk zvířata stresuje, vyvolává u nich paniku a nutí je z místa uprchnout. Jelikož se střílí obvykle v noci, zvířatům, která ve tmě moc nevidí, hrozí při bezhlavém útěku zranění. Ačkoli většinu těchto tragédií nelze vysledovat, protože se odehrávají mimo dohled lidí, odhadujeme, že takových případů budou stovky ročně,“ uvádí Petr Stýblo, ředitel kanceláře Českého svazu ochránců přírody.

Právě s Českým svazem ochránců přírody navázala BILLA v loňském roce spolupráci a společně podporují 13 záchranných stanic v Česku, které obvykle o poraněná zvířata pečují. Taková péče v záchranných stanicích přitom ročně stojí okolo 70 milionů korun. „Víme, co zvířatům ubližuje, a není nám to lhostejné. Věříme, že investici, kterou si tato iniciativa vyžádá, značně převáží její přínosy a že díky tomu budou zvířata v přírodě i v našich domovech žít bezpečněji, zdravěji a beze strachu,“ říká Liam Casey, generální ředitel BILLA ČR.

„Pokud by všem byly detailně známy důsledky této ‚zábavy‘, věřím že už nyní by více než polovina lidí s ohňostroji přestala. Rozhodnutí je na každém z nás. Krok společnosti BILLA dokazuje, že se myšlení lidí v tomto směru mění. A považuji ho za příklad i pro ostatní subjekty, které zatím asi tolik nevnímají, že prodejem zábavní pyrotechniky napomáhají páchat škody na přírodě,“ dodává Petr Stýblo, ředitel kanceláře Českého svazu ochránců přírody.


O plánu B

Rostoucí emise, úbytek biodiverzity a stále větší množství odpadu se pomalu, ale jistě stávají realitou naší planety. Právě proto BILLA věří, že je nezbytné podnikat kroky, které zajistí naši udržitelnou budoucnost. BILLA tuto odpovědnost přijímá a v rámci Plánu B dělá maximum pro to, aby si nás příroda zase oblíbila. V rámci těchto kroků společnost BILLA nabízí čím dál více produktů s udržitelným původem, snižuje uhlíkovou stopu, zachází šetrně s přírodními zdroji, chrání přirozenou biodiverzitu a dlouhodobě usiluje o efektivní využití druhotných surovin. Více o Plánu B naleznete na www.planbilla.cz.


[1] Podíl domácích mazlíčků v českých domácnostech mírně roste. FOCUS Marketing & Social Research [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: https://www.focus-agency.cz/z-nasich-vyzkumu/podil-domacich-mazlicku-v-ceskych-domacnostech-mirne-roste


[2] Tržby za zábavní pyrotechniku dosahují v Česku 1 miliardy Kč. Zvířecí záchranáři nemají na pomoc zraněným zvířatům dost peněz. Jak to spolu souvisí? [online]. Český svaz ochránců přírody, 30.12.2021 [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=2&m1_id=1042&m2_id=1168&m3_id=0&m4_id=0&m_id_old=1168&m_id_akt=906Pro více informací prosím kontaktujte:

Dana Bratánková

manažerka korporátní komunikace / tisková mluvčí

REWE GROUP Česká republika, BILLA, spol. s r. o.

Mobil: +420 606 099 607

E-mail: d.bratankova@billa.cz


BILLA ČR je součástí skupiny REWE International AG. Na českém trhu působí od roku 1991. S obratem ve výši 36,5 mld. Kč (2020), s 250 prodejnami a více než 6 500 zaměstnanci je BILLA lídrem na trhu supermarketů. Na průměrné prodejní ploše 900 m2 nabízí široký výběr produktů známých i privátních značek. Velký důraz je kladen na čerstvý sortiment, jako jsou lahůdky, pečivo, ovoce a zelenina, mléčné produkty, maso a chlazené produkty.


Společnost BILLA se soustředí na podporu českých producentů, proto české potraviny tvoří již 72 % jejího celkového obratu. České potraviny jsou také součástí privátních značek řetězce BILLA – Vocílka, Česká farma, BILLA BIO, BILLA, BILLA Premium, BILLA Easy, BILLA BON VIA, Today, Clever, Vives, ZOO ROYAL nebo Milora.


REWE International AG je lídrem na rakouském trhu v oblasti prodeje potravinového a drogistického zboží a jedním z největších zaměstnavatelů v Rakousku. Ve 3 694 prodejnách v Evropě zaměstnává téměř 80 000 pracovníků.


REWE International AG je součástí německé REWE Group, která působí ve 13 zemích Evropy a patří k nejvýznamnějším evropským maloobchodním skupinám a prodejcům rodinných dovolených.


REWE International AG se sídlem v rakouském Wiener Neudorf provozuje obchodní společnosti BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA a ADEG a řadu vlastních produktových značek. V segmentu supermarketů má prodejny v 7 zemích střední a východní Evropy.

Více informací na: http://www.billa.cz.