1. home
  2. Tiskové Zprávy
  3. Stažení výrobku Nekton UZENÉ ŠPROTY | BILLA

Stažení výrobku Nekton UZENÉ ŠPROTY z prodeje

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY


Vážení zákazníci,


chtěli bychom Vás upozornit, že na základě laboratorních rozborů -  stahujeme z prodeje výrobek Nekton UZENÉ ŠPROTY výběrové v rostlinném oleji 160g (DMT: 17.01.2025) – prodávající: NEKTON – Vrňata s.r.o., K lesu 758/49, 142 00 Praha 4, Česká republika.Výrobek dle laboratorních rozborů nevyhovuje maximálním limitům  hodnoty benzo(a)pyrenu a PAH4 (suma benzo(a)pyrenu, chrysenu, benzo(b)fluoranthenu a benzo(a)anthracenu) stanoveným dle Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 v platném znění.


Zákazníkům, kteří uvedené balení zakoupili, doporučujeme zakoupený výrobek nekonzumovat a vrátit v kterékoli prodejně BILLA, a to i bez pokladního dokladu. Za způsobené komplikace se omlouváme.


BILLA, spol. s r.o.